Vi har tilbage i 2006 købt en ejerlejlighed...

SKAT

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØRGSMÅL:
Vi har tilbage i 2006 købt en ejerlejlighed, som vores datter lejer af os. Hele arrangementet foregår i virksomhedsordningen. I løbet af nogle få år vil vi være i den situation, at lejligheden skal sælges - formentlig med et tab til følge. Et tab ved salg af lejligheden vil jo påvirke resultatet i virksomhedsordningen, og vil et sådant tab kunne fradrages i min personlige indkomst på min selvangivelse?

SVAR:
Nej. Ejerlejligheden anses for en ejerbolig omfattet af ejendomsavanceloven. Tabet kan alene trækkes fra i anden for tjeneste i ejendomme opgjort efter ejendomsavanceloven. Hvis der ikke er en fortjeneste i året, hvor ejendommen sælges, kan tabet fremføres til senere år.

Hilsen Doris Erlandsen (Partner i Deloitte Skat og ansvarlig for Deloittes specialafdeling for personskat)

Mød Penge & Privatøkonomis eksperter og stil selv spørgsmål til dem her.

Tags

Anbefalede artikler