Tjek dit aktieskattefradrag

Du skal kende dine fradrag på indkomst fra aktier. For efter et bestemt beløb stiger beskatningen af dit udbytte og dine kursgevinster

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

Timing er altafgørende på aktiemarkederne, og det gælder også i forhold til beskatningen af dit aktieudbytte og dine kursgevinster.  2016 har været et turbulent år med store aktiekursfald i først januar og siden i foråret efter Brexit.  De seneste måneder har imidlertid budt på en solid optur for såvel de danske aktier som de amerikanske aktier,  mens Europa generelt har haltet en smule bagefter.  2017 tegner i den forbindelse til at blive mindst lige så volatilt et aktieår - så det synes fornuftigt at høste en del af dine eventuelle kursgevinster frem mod årsskiftet. Ikke mindst i forhold til at få udnyttet dit fradrag på udbytte og kursgevinster i 2016 maksimalt. Her er dine skatterammer:

  • Hvis du samlet set modtager aktieudbytte og kursgevinster for under 50.600 kr. i 2016, bliver du kun beskattet med 27 pct. af det realiserede beløb.
  • Efter 50.600 kr. betaler du 42 pct. i skat af enhver kroner, som du samlet set modtager i aktieudbytte eller kursgevinst i 2016.

Tip: Hvis du er interesseret i at  realisere en større kursgevinst, kan du eventuelt sælge aktier for 50.600 kr. nu og her og så shorte de resterende aktier, som du ønsker at sælge til den lave skattesats i 2017.  Dermed låser du i realiteten aktiernes nuværende kursniveau.  I 2017 er beløbsgrænsen i øvrigt 51.700 kr.   

Tags

Anbefalede artikler