Skatteregler for to-hjulede

Bruger du din egen cykel til arbejde, eller cykler du på en arbejdsgiverbetalt cykel, er det vigtigtat kende reglerne, så du får alle de skattemæssige fordele.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

Befordringsfradrag på cykel

Hvis du cykler på din egen cykel, kan du få befordringsfradrag for din transport mellem dit hjem og arbejdsplads, hvis transportvejen mellem dit hjem og arbejde dagligt overstiger 24 km. Transportvejen beregnes som den normale transportvej, hvis du kørte i bil. Det har ingen betydning for din ret til befordringsfradrag, om du anvender bil som transport – du kan dermed tage fradrag, hvis du cykler mellem hjem og arbejde.

Kørselsgodtgørelse på cykel

Hvis du anvender din egen cykel til arbejdsmæssige formål, kan din arbejdsgiver udbetale kørselsgodtgørelse til dig skattefrit, hvis godtgørelsen følger nogle fastsatte satser. I 2015 kan du modtage 0,52 kr./km. Hvis du får godtgørelse med en højere sats, beskattes kørselsgodtgørelsen som almindelig løn. En betingelse for, at godtgørelsen anses for skattefri er, at der er tale om erhvervsmæssig kørsel. Der vil i følgende situationer være tale om erhvervsmæssig kørsel:

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen).
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver på egen cykel.
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads på egen cykel.

Firmacykel til transport mellem virksomhed og kunder

Hvis du får stillet en cykel til rådighed til anvendelse i din arbejdstid udelukkende til brug for transport mellem din arbejdsplads og kunder, er du ikke skattepligtig af cyklen. Da cyklen træder i stedet for arbejdsgiverbetalt befordring, skal du i denne situation være opmærksom på, at du ikke kan få skattefri kørselsgodtgørelse eller tage befordringsfradrag.

Firmacykel som anvendes privat

Stiller din arbejdsgiver en cykel til rådighed, som du også anvender til private formål, er du skattepligtig heraf. Skattepligten skyldes, at den arbejdsgiverbetalte cykel medfører en sparet privat udgift for dig og cyklen anses derfor for et personalegode. Firmacyklen har således ikke længere udelukkende et arbejdsrelateret formål.

Hvis du får stillet en cykel til rådighed til transport mellem dit hjem og din arbejdsplads, vil der være en formodning for, at du også anvender cyklen til private formål. Selvom du alene anvender cyklen til og fra arbejde, skal du dermed beskattes af værdien af cyklen som personalegode.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan tage befordringsfradrag, når du anvender din firmacykel til transport mellem dit hjem og arbejde. Firmacyklen anses her for arbejdsgiverbetalt befordring.

Beskatningsgrundlaget

Hvis en firmacykel anses for skattepligtig vil den skattepligtige værdi for cyklen blandt andet afhænge af, hvor mange personer, der har adgang til at bruge cyklen. Hvis du er den eneste person, der har rådighed over cyklen, skal den skattepligtige værdi fastsættes til den pris det vil koste at leje en tilsvarende cykel i det fri marked (løbende udgifter til vedligeholdelse og reservedele, som arbejdsgiveren betaler i anvendelsesperioden skal inkluderes i prisen).

Køb af firmacykel

Køber du en firmacykel af din arbejdsgiver, skal du betale markedsprisen for at undgå beskatning.

Tags

Anbefalede artikler