Skattechok: Her er fradraget 850.000 danskere glemmer

Et yderst interessant skattefradrag bliver overset af tusindvis af helt almindelige lønmodtagere. Læs hvilket fradrag, der er tale om her:

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

I 2015 overnattede mere end 1,1 mio. danskere ude i forbindelse med deres job. Alligevel har op mod 850.000 af dem glemt at angive det på deres selvangivelse, så de kunne få fradrag. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Deloitte. Rejsefradraget er dermed et af Danmarks mest oversete fradrag.

"I dag er det helt almindeligt, at man rejser med sit arbejde. Det gør hele 42 pct. af danskerne i job. Nogle er væk i længere tid, mens der for de flestes vedkommende er tale om rejser af få dages varighed spredt ud over året. Det kan f. eks. være kurser, kundebesøg eller korte tjenesterejser," siger skatteekspert i Deloitte, Niels Sonne.

Hvis din arbejdsgiver ikke dækker kost og logi, har du ret til at få fradrag for sine udgifter.

"Rejseudgifter kan enten dækkes som faktiske udgifter eller med en standardsats. For at kunne anvende standardsatsen til fortæring kræver det, at rejsen er af mindst 24 timers varighed med overnatning," siger Niels Sonne.

Dog findes der også en særregel, der giver mulighed for at få en ekstra godtgørelse til dækning af udokumenterede udgifter til småfornødenheder – også selvom udgifterne i øvrigt er dækket efter regning. Hvis ens arbejdsgiver ikke udbetaler denne ekstra godtgørelse, kan man selv tage fradrag, påpeger Niels Sonne:

"Fradraget for småfornødenheder er 117,75 kr. pr. døgn og på timebasis for hjemrejsedagen, dog maksimalt 25.900 kr. i 2015. Samtidig er der ikke længere nogen bundgrænse. Man kan altså få fradrag, selv om man kun har været ude at rejse et enkelt døgn."

Den gennemsnitlige dansker har lidt over syv rejsedage om året med sit job. Tallene dækker dog over store forskelle:

"28 pct. af danskerne i job har mellem 1 til 9 rejsedage om året. 12 pct. rejser væk mellem 10 til 100 dage, mens kun 2 pct. er væk i mere end 100 dage om året," siger Niels Sonne.

Flere mænd end kvinder overnatter ude med deres job, ligesom Hovedstadens ansatte rejser mere end medarbejdere i resten af landet.

Fakta:

Antallet af danskere, der i 2015 overnattede ud i forbindelse med deres job: 42 pct.

Hvor mange rejsedage havde du med dit arbejde sidste år (2015), dvs. dage, hvor du overnattede ude?

- 1 til 4 dage: 20 pct.

- 5 til 9 dage: 8 pct.

- 10 til 20 dage: 6 pct.

- 20 til 39 dage: 3 pct.

- 40 til 100 dage: 3 pct.

- Flere end 100 dage: 2 pct.

- Ingen: 56 pct.

- Ved ikke: 2 pct.

Det svarer til, at hver dansker i beskæftigelse i gennemsnit havde lidt over syv rejsedage med sit job i 2015.

Hvis ja til rejsedage: Angav du rejsedagene på din selvangivelse, således at du fik et fradrag?

- Nej, jeg vidste ikke, at man kunne få fradrag: 57 pct.

- Nej, det glemte jeg: 18 pct.

- Ja: 20 pct.

- Ved ikke: 6 pct.

Cirka 2,7 mio. danskere var beskæftigede ved udgangen af 2015.

Tallene er baseret på i alt 2086 interview med repræsentativt udvalgte danskere i arbejde. Undersøgelsen er gennemført af Epinion for Deloitte.

Tags

Anbefalede artikler