Skats karantænesystem er uretfærdigt

For mange danskere begår fejl i deres selvangivelse, fordi der mangler klarhed om centrale definitioner og begreber. Reglerne er simpelthen for komplicerede.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

Når 4.700 danskere sættes i karantæne fra at ændre i deres selvangivelse digitalt, er det et udtryk for, at tvivlen desværre kommer Skat selv til gode, mener lektor Thomas Rønfeldt, Juridisk Institut, Aalborg Universitet.

De 4.700 danskere, der er sat i en toårig karantæne fra TastSelv, skal nu i stedet udfylde deres selvangivelse manuelt og indsende den til Skat. Det betyder ekstra arbejde, og at deres årsopgørelse kan blive flere måneder forsinket.

”Jeg synes ikke, det er rimeligt, at eksempelvis selvstændige og freelancere skal sidde og skrive deres selvangivelse manuelt. Det er en unødvendig administrativ byrde at lægge på dem,” siger Thomas Rønfeldt.

Han er især forundret over, at Skat vurderer, at størstedelen af de 4.700 ikke bevidst har forsøgt at snyde med deres selvangivelse, men derimod har begået fejl.

”I min verden skal man ikke have karantæne for at have begået en fejl. Alle laver fejl, det gør myndigheder også - og Skat kan i hvert fald ikke påstå andet,” siger Thomas Rønfeldt.

Han efterspørger nu, at reglerne bliver ændret, så færre fremover kommer i karantæne.

”Systemet er blevet for kompliceret, når så mange mennesker begår fejl. Skat eller lovgiver bør derfor lave klarere skatteregler,” siger han.

4.700 danskere kan klage

Skat oplyser, at skatteydere, der er utilfredse over at være afskåret fra at anvende TastSelv, kan indgive en indsigelse til Skat.

I første omgang vil den blive behandlet af direktøren for den medarbejder, der har givet karantænen.

”Indsigelser over Skats behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, behandles i første omgang af direktøren for det pågældende forretningsområde, som indsigelsen vedrører,” skriver Skat til Penge & Privatøkonomi.

En eventuel anden behandling vil skulle ske af Skats Borger – og Retssikkerhedschef.

Tags

Anbefalede artikler