Sænk skatten: Få styr på din årsopgørelse

Den 13. marts kan du logge på TastSelv og se dine udeståender med Skat. Det kan godt betale sig at gå din årsopgørelse igennem og se, om du har krav på nogle fradrag, Skat ikke har fået oplyst automatisk. En ekspert kommer her med tips til at gå din årsopgørelse igennem med tættekam.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

Private renter, kørselsfradrag og befordringsfradrag relateret til dit arbejde, arbejdsrejser og værdipapirer købt gennem udenlandske banker er alle på listen over de ting, Skat enten kan have forkerte - eller slet ingen oplysninger om. Dette er altså områder, hvor du potentielt kan sænke din skattebetaling.

”Skat har i dag styr på det meste, og for 90 pct. af almindelige lønmodtagere er der nok ikke så meget at komme efter, men der er stadig visse områder, hvor det kan være en rigtig god idé selv at se efter,” siger Kenny Mencke, som er registreret revisor i Revidata.

Sådan kan du gennemgå din årsopgørelse fra Skat:

  • Din lønindkomst stemmer med stor sandsynlighed overens med dine lønsedler, så hvis du synes, beløbet ser forkert ud, så gå i stedet for dine lønsedler igennem. Disse er desværre ofte behæftet med fejl. Har du løn til gode, stiger din skattebetaling selvfølgelig, men du vil trods alt samlet set få flere penge på kontoen af det.
  • Private renter tæller også. Betaler du renter af penge, du har lånt uden om offentlige lånudbydere – f.eks. en kammerat eller din familie – kan du trække renterne fra. Skat får ikke automatisk oplyst disse renter, så hvis ikke låneyderen har indberettet lånet, skal du selv gøre det. Du får ca. 30 pct. af dine renteudgifter retur, så 1000 kr. i rente er 300 kr. værd. Du skal bruge kreditors personnummer for at opgive disse renter.
  • Har du tab på værdipapirer købt gennem udenlandske pengeinstitutter, kan tabet trækkes fra – præcis som tab på værdipapirer købt gennem danske pengeinstitutter kan. Forskellen er, at Skat ikke automatisk får besked om førstnævnte. Du skal selvfølgelig kunne dokumentere dette tab.
  • Kørsel kan være den helt store jackpot. Bor du mere end 12 km. fra dit arbejde, har du ret til et kørselsfradrag (befordringsfradrag), uanset hvilket transportmiddel du anvender til at komme på arbejde. Skat beregner afstanden med hjælp fra krak, men måske kører du af tidsmæssige årsager en anden og længere vej til arbejde, og så har du ret til at få fradrag for de ekstra kilometer. Det kan ofte betale sig at gå dette fradrag igennem. Der findes en fradragsberegner på Skats hjemmeside. Du kan også få fradrag, hvis du har været på en arbejdsrejse, og din arbejdsgiver ikke har udbetalt kørselspenge til dig.
  • Dine rejseomkostninger skal også tjekkes. Hvis du har været udenbys i arbejdsøjemed i mere end et døgn, kan du få fradrag for alle dine omkostninger, hvis din arbejdsgiver ikke har betalt.
  • Gaver er der også skattefradrag for. Har du f. eks. givet penge til godtgørende formål, kan de trækkes fra, hvis du kan dokumentere donationen.

Derudover skal du huske håndværkerfradraget samt fradrag for børnebidrag og konvertering af lån – læs mere i denne skattekalender for 2017.

Tags

Anbefalede artikler