Sænk din topskat - læs hvordan

Deloittes skatteeksperter Richardt Tabori Kraft og Jacob Østergaard giver dig her gode råd om, hvad du kan gøre for at nedbringe din topskat.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

I løbet af de seneste år er der foretaget en del indgreb, der har begrænset muligheden for at nedbringe topskattegrundlaget. Der er dog stadig nogle muligheder, du kan overveje.

 

Fyld op på din ratepension

Hvis du vælger at indbetale til en ratepension, kan du få fradrag for årlige private indbetalinger på op til 50.900 kr. (2014). Fradraget bliver automatisk fortrykt på din årsopgørelse. Du skal betale skatten, når din pension bliver udbetalt.

Hvis du har en ratepensionsordning, som er oprettet som led i et ansættelsesforhold, kan du og din arbejdsgiver frit vælge, hvor meget der skal indbetales til ordningen. Begrænsningen på 50.900 kr. gælder også her. Arbejdsgivers indbetalinger medregnes ikke til indkomsten, og du får fradrag for dine egne bidrag. Det vil sige, at du ved en lønforhandling har mulighed for at sætte indbetalingerne op mod at acceptere en lønnedgang. På denne måde kan en pensionsordning hjælpe med til at nedsætte skatten i de år, hvor du tjener mest, da skatten først skal betales, når du får dine pensioner udbetalt. Ændringerne i pensionsindbetalingerne skal aftales med pensions/forsikringsselskabet.

Hvis de samlede årlige indbetalinger til en ratepension overstiger 50.900 kr. efter AM bidrag, skal det overskydende beløb dog medregnes i din skattepligtige indkomst. Alternativt kan du overføre det overskydende beløb til en livsvarig livrente med fuld fradragsret.

Du og din arbejdsgiver kan også indgå aftale om, at indbetalingen til din ratepension først foretages sidst på året. Indbetalingen kan således finansieres ved, at du tilbagebetaler en del af din løn, hvorved din skattepligtige indkomst og dermed din skat nedsættes. Det kan være en fordel i de år, hvor du er usikker på årets indtægter og fradrag.

 

Indbetaling til en livsvarig livrente

Hvis du har oprettet en pensionsordning med livsvarig løbende udbetaling gennem din arbejdsgiver, skal din arbejdsgivers bidrag til pensionsordningen ikke medregnes til indkomsten, og du får fuldt fradrag for dine egne bidrag. Her gælder ingen beløbsgrænser for indbetaling. Skatten betales, når pensionen udbetales.

Hvis du selv opretter en livsvarig livrente, kan du få fuldt fradrag for dine indbetalinger, uanset hvor meget du indbetaler. Du skal blot indbetale penge på ordningen i ti år eller mere. Når du selv opretter ordningen og aftaler at indbetale i mindre end ti år eller laver en engangsindbetaling, får du fradrag for din samlede indbetaling, men du skal som hovedregel fordele fradraget over ti år med 1/10 hvert af de ti år. Hvis dit årlige fradrag er mindre end 46.900 kr., kan du dog "fylde op" til 46.900 kr. i alt hvert år, indtil du har fået fradrag for hele din indbetaling.

På samme måde som ved ratepensionen kan du udjævne skattebetalingerne ved at skrue på indbetalingerne i de år, hvor du tjener mest og dermed betaler mest i skat.

 

Sidste chance for selvstændigt erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du indbetale op til 30% af virksomhedens overskud før renter på en ratepension med fuldt fradrag for indbetalingerne. Du skal dog være opmærksom på, at den sidste chance for indbetaling efter 30% reglen er 31. december 2014. Efter årsskiftet kan du alene få fradrag for dine årlige indbetalinger på op til 51.700 kr. (2015 niveau).

30% reglen vil stadig gælde for indskud på en livsvarig livrente.

 

Få fradrag i topskatten ved at købe K/S anparter

Investeringer i K/S anparter det vil sige i projekter med højst 10 deltagere kan være en ganske udmærket investering, både før og efter at skattefradragene indregnes i budgettet. Også for andre end udbyderne vel at mærke. Ønsker du at investere i et anpartsprojekt, skal du gøre det inden nytår, hvis du vil have glæde af fradragene allerede i indeværende skatteår. Underskud, der opstår som følge af afskrivninger mv., kan fradrages i topskatten. K/S administrator udsender som regel et skattebilag til deltagerne, hvoraf det fremgår, hvordan resultatet af virksomheden skal selvangives.

Du bør undersøge investeringsprojekter til bunds og have din investeringsrådgiver med på råd, før du involverer dig i et sådant projekt. Investeringen bør ikke være drevet af skattebesparelse alene.

 

Køb af forældrelejlighed

Som det er tilfældet ved køb af K/S anparter, kan du også få fradrag i topskatten, hvis du har underskud ved udlejning af f.eks. en forældrekøbslejlighed. Det er en forudsætning for rentefradrag i top­skatten, at du anvender virksomhedsordningens regler for opgørelse af skattepligtig indkomst i virksomheden.

 

Lav en bruttolønstrækordning med din arbejdsgiver

Skattefrie personalegoder kan med fordel indgå i en bruttolønstrækordning, så du sparer skatten af godet.

Som eksempel på skattefrie personalegoder kan nævnes:

  • Bus og togkort, hvis du ikke tager et befordringsfradrag på din selvangivelse.
  • Uddannelse og kurser.
  • Fri parkering ved arbejdspladsen.
  • Arbejdsrelaterede sundhedsydelser.

 

Værdi af fri telefon og internet kan også omfattes, men medfører en beskatning af 2.600 kr. i 2014.

Tags

Anbefalede artikler