Sådan skærer du lynhurtigt i aktieskatten inden nytår

Nu er det snart nytår, og inden da kan du lige så godt få scoret dig nogle skattemæssige fordele. Realisering af gevinster og tab for aktier og andre værdipapirer samt en ægtefælle-regel kan spare dig mange penge.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

En krone sparet er en krone tjent, og med nogle få aktioner og et par rettelser i din årsopgørelse kan du spare nogle penge på skatteregningen.

Søren Bech fra revisionsfirmaet PwC kommer her med et par forslag til, hvordan du dels kan nedsætte skatten, og dels kan undgå at skulle finde penge i din privatøkonomi til en stor urealiseret aktiegevinst.

Realiser aktiegevinster – op til beløbsgrænsen

”Det kan være en god idé at sælge nogle af dine aktier,” siger Søren Bech.

”I hvert fald op til beløbsgrænsen.”

Du slipper i år med at skulle betale 27 pct. i aktieskat for gevinster op til 50. 600 kr. Derefter skal du betale 42 pct. for dine investeringsgevinster.

Ligger du inde med værdipapirer, der giver dig gevinst for mere end grænsebeløbet, kan du lige så godt sælge lidt ud af dem og dermed betale den lave aktieskat for så stor en del af gevinsten som muligt.

Husk, at udbytter også tæller med som aktieindkomst, så de penge er også skattepligtige.

Regneeksempel:

- Du har aktiegevinster for 80.000 kr.

- Sælger du dem alle sammen i samme indkomstår, betaler du 26.000 kr. i skat.

- Hvis du sælger op til beløbsgrænsen i et år og resten et andet år, betaler du 21.600 kr.

Hvis du realiserer hele gevinsten samme år:
Du betaler 27 pct. eller 13.662 kr. i skat for de første 50.600 kr.

Du betaler 42 pct. eller 12.348 kr. for resten.

Hvis du deler gevinsten op:

Du betaler 27 pct. af det hele.

 
Realiser dine tab – og genkøb aktien

Du kan også skære i aktieskatten ved at realisere eventuelle tab. Tab kan nemlig modregnes i gevinster, så du undgår at skulle betale skat af dem.

Sælg op til beløbsgrænsen for den mindste skattesats for aktiegevinster på 27 pct. og 50.600 kr. – også selv om du har en forventning om, at aktien kan stige på længere sigt.

”Tror du på aktien, er det helt tilladt at købe den igen, så snart der har været en kursrisiko”, siger Søren Bech.

”Det kan man sige, der har været, så snart en børsnoteret aktie har været åbent for handel på børsen.”

Vær opmærksom på, at der er en risiko forbundet med at hente et tab for at genkøbe en aktie, da den jo godt kan stige meget på kort tid.

Eksempel:

- Jf. ovennævnte eksempel har du aktiegevinster for 80.000 kr.

- Du har til gengæld en anden aktie, som er faldet med 20.000 kr. i værdi.

- Sælger du aktien med tab, beskattes du kun af de 60.000 kr., som udgør forskellen mellem tab og gevinst.

Ægtefæller kan bruge hinandens grænseværdier

Du og din anden halvdel kan udnytte hinandens grænseværdier, så I i 2016 tilsammen må realisere gevinster for 2 x 50.600 kr., inden I skal betale den høje aktieskattesats.

Har den ene af jer f.eks. mulighed for at realisere gevinster for 175.000 kr., mens den anden kan realisere tab for 50.000, modregnes beløbene.

Dermed skal I tilsammen kun betale skat af 125.000 kr., og det vil sige, at der kun trækkes 42 pct. af differencen mellem jeres samlede gevinst og jeres samlede grænsebeløb på 101.200 kr. i 2016.

Resten beskattes med den lave aktieskat på 27 pct.

Undgå skattesmæk: Sælg nogle af dine lagerbeskattede værdipapirer

I en lidt anden boldgade end ’skattebesparelser’ finder du ’undgå skattechok’.

Har du investeringsbeviser, som lagerbeskattes, bør du være opmærksom, hvis der har været høj kursgevinst på beviset i indeværende regnskabsår.

Sådanne investeringsbeviser beskattes du nemlig af som kapitalindkomst, uanset om du realiserer din gevinst eller ej, og derfor kan du potentielt se frem til at skulle betale en stor skatteregning for nogle penge, du ikke har inkasseret endnu.

”Har du en virkelig høj gevinst på lagerbeskattede investeringsbeviser, kan du være nødsaget til at sælge ud af dem, hvis du ikke har penge til at betale skatteregningen på en eventuel kursstigning siden regnskabsårets begyndelse,” siger Søren Bech.

Tags

Anbefalede artikler