Rige pensionister får skattelettelse

Udligningsskatten, der beskatter udbetalinger fra store pensioner, bortfalder allerede fra i år.

  Foto: Pixabay  

SKAT

Danskere med store pensioner får en skattelettelse allerede i år, idet Folketinget netop endeligt har vedtaget at fjerne udligningsskatten , som det af udmøntning af skattepakken fra tidligere på året. 

Udligningsskatten blev indført i 2010 i den såkaldte "Forårspakke 2.0." Fra 2011 frem til 2014 skulle der betales 6 pct. i skat af alle pensionsudbetalinger over 362.800 kr. og virkede dermed som en ekstra topskat på store pensionsudbetalinger.

Fra 2015 skulle skatten reduceres med 1 pct.-point om året, så den var helt udfaset i 2020. Nu fremrykkes udfasningen, og det giver en skattelettelse allerede i år, hvor skatten fjernes helt.

 

Tags