Klag over din Skat: Hver fjerde får medhold

Hvis du er utilfreds med en afgørelse, du har fået fra Skat, kan du klage over den til Skatteankestyrelsen. Du har tre måneder til at klage over f.eks. din årsopgørelse og skal betale et klagegebyr på 400 kr.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

Hvis du uenig i Skats afgørelse af, hvordan du f.eks. skal beregne dit befordringsfradrag, kan du klage over Skats afgørelse. Det gør du ved at sende din klage til Skatteankestyrelsen.

Ifølge tal fra samme styrelse fik knapt hver fjerde medhold i personbeskatningssager i 2015.

Styrelsen oplyser, at Skat desuden selv kalder en række sager tilbage til dem, når der klages over afgørelser. Nogle gange ændrer Skat sin afgørelse, så det er reelt mere end hver fjerde, der får noget ud af at klage over sin personbeskatningsafgørelse.

Sådan klager du

På Skatteankestyrelsen kan du læse mere om selve processen, fra du klager, til du modtager en afgørelse. Styrelsen skriver på sin hjemmeside, at du kan forvente en behandlingstid på ca. 22 måneder.

Du skal huske følgende:

  • Klagen skal være skriftlig
  • Klagen skal være begrundet
  • Alle de punkter, du klager over, skal angives
  • Du skal vedlægge en kopi af den afgørelse, du klager over
  • Du skal vedlægge en kopi af myndighedens sagsfremstilling, hvis du har modtaget en
  • Du skal desuden vedlægge kopi af samtlige dokumenter, der støtter og underbygger din klage
  • Skriv også, om du vil have et møde med sagsbehandleren
  • Du kan sende din klage på Skatteankestyrelsens klageformular, som du finder på styrelsens hjemmeside.
  • Du skal indbetale et klagegebyr på 400 kr., når du indsender din klage.

Når du har indsamlet alle relevante dokumenter, skal du sende din klage elektronisk via Skatteankestyrelsens hjemmeside eller med posten til:

Skatteankestyrelsen, Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V

Hvis ankenævnet afviser din klage, kan du prøve din sag i retssystemet.

Tags

Anbefalede artikler