Husk at tjekke din forskudsopgørelse

Din forskudsopgørelse for 2013 ligger klar i din skattemappe på skat.dk. Se her hvilket få ting, du lige bør tjekke, så din forskudsskat bliver mere præcis.

SKAT

Forskudsregistreringen er SKATs bud på, hvordan din indkomst- og fradragsbeløb for 2013 skal se ud. SKAT har baseret deres forslag på oplysningerne fra selvangivelsen for 2011 og forhøjet indkomsterne med 4 procent. De ændringer som blev vedtaget med Skattereformen er automatisk indregnet, hvorfor den højere topskattegrænse, højere beskæftigelsesfradrag med videre er medtaget af SKAT. Dog er forhøjelsen af bundskatten med 0,19 procent og reduktionen af personfradraget på 900 kroner, som er en del af Finanasloven fpr 2013, ikke medregnet.

For at tjekke din forskudsopgørelse skal du gå ind på www.skat.dk og logge på med NemId eller selvbetjeningskode. Klik på forskudsopgørelse og tjek tallene igennen. Du skal have særligt øje på

  • Forventet løn inklusiv feriepenge og forventet bonus (se din seneste lønsedler)
  • Ændring i din pensionsopsparing i 2013
  • Ændrede renteudgifter på grund af nyoptagne, indfriede eller omlagte lån
  • Ændret kørselsfradrag på grund af ny jobsituation
  • Har du fået din efterløn udbetalt, skal fradraget for 2013 justeres med det sparede efterlønsbidrag

 

Arbejde i udlandet

For personer, der i 2011 arbejdede i udlandet, men ikke kommer til det i 2013, vil det være en god ide at tjekke, om forskudsregistreringen indeholder løn ved arbejde i udlandet og dermed formentlig også en eller anden skattefritagelse. Hvis det er tilfælde, bliver trækprocenten for lav, eller det månedlige fradrag for højt.

For personer, der i 2011 arbejdede i udlandet, og derfor havde udlejet deres bolig i Danmark, vil forskudsregistreringen indeholde et resultat fra udlejningen. Er udlejningen ophørt, bør forskudsregistreringen tjekkes for, om den skal ændres.

For personer, der i 2013 skal arbejde i udlandet, og derfor måske har en såkaldt fritagelse, så deres danske arbejdsgiver ikke skal indeholde dansk skat og AM-bidrag, men ikke har udlejet deres ejerbolig i Danmark, vil ejendomsværdiskatten ikke blive betalt løbende, hvorfor der vil opstå en restskat. Dette kræver ikke en egentlig ændring af forskudsregistreringen, men blot at der spares op til betaling heraf inden udgangen af 2013.

Tags

Anbefalede artikler