Fritstillet - få styr på din ret og pligt

Hvad må du egentlig, når du er fritstillet efter en fyring? Må du f.eks. finde et nyt job, og skal du holde din ferie i perioden? Advokat Trine Irmang Østengaard giver dig juridiske råd til at komme godt igennem din opsigelsesperiode.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

Bliver du fyret, skal du som udgangspunkt møde på arbejde i hele opsigelsesperioden. 

Bliver du i fritstillet, lyder det umiddelbart som en lang, lønnet ferie, men det er det ikke nødvendigvis.

”Som fritstillet medarbejder har du en række rettigheder, men også forpligtelser over for arbejdsgiveren,” siger advokat Trine Irmang Østengaard fra Advodan. 

”Går du galt i byen på den konto, kan du risikere at stå over for en bortvisning eller et erstatningsansvar,” siger hun.

Den vigtigste huskeregel er, at du stadig er ansat i fritstillingsperioden.

Det er i øvrigt altid en god idé at rette henvendelse til din faglige organisation, hvis du bliver fritstillet/fyret/suspenderet, da du kan få professionel rådgivning af nogen, der vil tale din sag. 

Fritstillet eller suspenderet?

Som fritstillet kan du godt tage til Goa, Grenada eller hvor du nu foretrækker, men hvis du ”blot” er blevet suspenderet, så kan din arbejdsgiver kalde dig på arbejde med en dags varsel.

”Forskellen er, at du som fritstillet ikke har pligt til at udføre arbejde for din arbejdsgiver i opsigelsesperioden,” siger Trine Irmang Østengaard. 

Sørg for at afklare dette med din arbejdsgiver og få gerne detaljerne på skrift.

Goderne består

Lad  opsparingen stå, hvis du bliver totalt fritstillet og vil leve livet, indtil du skal i gang med noget andet.

Du har nemlig stadig ret til fuld løn i hele opsigelsesperioden. Du får også fortsat arbejdsgiverbetalt pension, hvis du ellers har krav på dette som del af din ansættelseskontrakt eller en gældende overenskomst.

Som udgangspunktet beholder du også eventuel fri bil og/eller fri telefon samt andre personalegoder.

Igen – få et klart, skriftligt svar fra din arbejdsgiver.

Pligter som fritstillet

Selv om du får løn med mere, betragtes du som ledig, når du er fritstillet. Som ledig stiller det offentlige krav om, at du melder dig ledig og søger efter nye arbejde.

Du får dog ingen ydelser som f.eks. dagpenge.

Det er meget vigtigt, du opfylder kravene til jobsøgning, for ellers kan din arbejdsgiver nægte at udbetale din løn. 

Derfor: Gem alle ansøgninger, så du kan dokumentere din kontakt med eventuelle nye arbejdsgivere.

Sig ’ja tak’ til dit nye arbejde

Apropos nye arbejdsgivere, så kan du roligt sige ja tak, hvis du får et jobtilbud, mens du er fritstillet og formelt set stadig ansat hos din hidtidige arbejdsgiver.

Afhængigt af, om du er funktionær eller ej, kan du også få dobbelt løn i perioden. Uanset hvad, er du garanteret, hvad der svarer til tre måneders løn i dit gamle job.

Du skal dog stadig være loyal over for din tidligere arbejdsgiver og overholde alle kunde- og konkurrenceklausuler. Det vil sige, at du f.eks. ikke må starte hos en konkurrent eller selv starte konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden.

Ferieregler

Når du bliver fritstillet, skal du som udgangspunkt holde så meget som muligt af din ferie i perioden. 

Hvis du har en opsigelsesperiode på tre måneder, kan din arbejdsgiver ikke forvente, men godt kræve, at du holder din hovedferie på tre uger.

Virksomheden kan altså forlange, at du afvikler din resterende ferie, feriefridage og afspadsering.

Hvis du ikke behøver at afholde din ferie i fritstillingsperioden, skal det stå skriftligt i din opsigelse fra arbejdsgiveren.

Ferieret

I din fritstillingsperiode optjener du stadig ret til ferie i det kommende ferieår! 

Optjente feriedage følger med dig til din kommende arbejdsgiver, så ferie optjent hos din gamle arbejdsgiver, følger med dig hos den nye.

Hvis du får nyt arbejde i fritstillingsperioden, optjener du kun ret til ferie hos den nye arbejdsgiver.   

Det vil sige, at du kun optjener ferie med løn for den del af optjeningsåret, hvor du er ansat hos din nye arbejdsgiver.

Godtgørelse for ikke-afholdt ferie

Har du ret til løn under ferie, så får du en feriegodtgørelse udbetalt, når du vinker farvel til din gamle arbejdsgiver.

Denne godtgørelse beregnes på baggrund af to ting:

  • Den ferie, som du ikke måtte have fået afholdt i indeværende ferieår (1. maj – 30. april).
  • Og den ferie, du allerede har optjent til det kommende ferieår.

Du har dog ikke krav på dobbelte feriepenge, så din gamle arbejdsgiver kan modregne de feriepenge, som du optjener i et nyt arbejde i fritstillingsperioden.

Tags

Anbefalede artikler