Fribilletter fra arbejdsgiveren: Sådan bliver du beskattet

Sponsortur på stadion, fribilletter til Zoologisk Have eller gratis adgang til byfesten. Mange virksomheder uddeler gratis billetter til medarbejderne. Få skatteekspertens råd til, hvornår du bliver beskattet.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

Mange virksomheder er sponsorer for den lokale sportsklub, kulturelle institutioner eller enkeltstående kultur- eller sportsbegivenheder. Til gengæld for sponsoratet får virksomheden en reklameværdi.

Med sponsoratet følger typisk sæsonkort, VIP-kort, fribilletter, fri deltagelse i spisning, teaterforestillinger, koncerter og andre goder. Ofte får du som medarbejder også glæde af disse goder, og du bør derfor holde dig for øje, om det skal medregnes på selvangivelsen.

Deloittes skatteeksperter, Richardt Tabori Kraft og Bjarne Sall Hansen, giver dig her råd til, hvornår du skal betale skat af dine sponsorbilletter, og hvornår turen er skattefri.

Almindelige sponsorbilletter er skattefrie

Sponsorbilletter til sportslige eller kulturelle arrangementer mv. er skattefrie for medarbejdere. Det kræver dog, at disse betingelser er opfyldt:

- Billetterne skal være en tillægsydelse til en sponsorkontrakt, som din arbejdsgiver har indgået.

- Reklameværdien skal udgøre hovedydelsen i sponsoraftalen. Tillægsydelserne skal have en underordnet værdi i forhold til hovedydelsens værdi.

- Du skal være ansat i den sponserende virksomhed. Det er ikke nok, at man sidder i bestyrelsen eller er honorarmodtager i virksomheden.

Hvad med forplejning?

Omfatter fribilletten, at der serveres mad og/eller drikke under arrangementet, og opfylder fribilletten betingelserne ovenfor, anses mad og drikkevarer også for omfattet af skattefriheden for fribilletter.

Ingen maksimalgrænse

Der er ikke fastsat en maksimumgrænse for, hvor mange fribilletter du kan modtage skattefrit pr. arrangement, eller hvor mange fribilletter du kan modtage skattefrit på et år.

Hvis du som led i kundepleje deltager i repræsentation – eksempelvis i sports- eller kulturbegivenheder – bliver du som hovedregel ikke beskattet.

Købte billetter beskattes

Fribilletter, der udgør hovedydelsen i sponsorkontrakten, er skattepligtige. Det gælder også, hvis din arbejdsgiver direkte køber billetterne, som du frit kan gøre brug af.

Det er markedsprisen på den pågældende fribillet, der er skattepligtig.

Skat har anerkendt, at du ved fastsættelsen af markedsprisen for en billet kan tage udgangspunkt i eksempelvis et sæsonkort divideret med antal af budgetterede kampe/forestillinger. Derudover kan der gives et nedslag i den fremfundne billetpris på op til 50 pct.

Bagatelgrænse på 1100 kroner

Opfylder du ikke betingelserne for skattefrie fribilletter, er det dog alligevel muligt for dig at modtage fribilletterne skattefri, hvis fribilletterne kan indeholdes i bagatelgrænsen for medarbejdergoder på 1.100 kr. om året pr. medarbejder (2016-niveau).

Tags

Anbefalede artikler