Forstå spillet om dine boligskatter

Forhandlingerne om et nyt system til vurderingen af din ejendomsværdi og de nye satser på din boligskat trækker i langfradrag. Tjek, hvor du står, og hvad der måske er i vente.

SKAT

Forhistorien

De danske boligejere har været begunstiget af et skattestop siden 2002. Skattestoppet er imidlertid ikke et reelt skattestop. Det betød blot, at din ejendomsværdiskat til statskassen mere eller mindre blev fastfrosset, hvorimod landets kommuner fortsat har kunnet hæve din grundskyld med op til 7 pct. om året. Sidstnævnte stigninger på 5 til 7 pct. er f. eks. sket i mange sjællandske kommuner, hvor grundværdierne er steget støt siden 2009. 

Din ejendomsværdiskat beregnes ifølge Skat som en andel af den fastsatte ejendomsværdi, som den fremgår af den offentlige ejendomsvurdering.  Ejendomsværdiskatten udgør 1 pct. af ejendomsværdien op til 3.040.000 kr. og 3 pct. af resten, hvis din ejendomsværdi er højere. Ejendomsværdibeskatningen er i den forbindelse underlagt et nominelt skattestop, sådan at grundlaget for ejendomsværdibeskatningen udgør det mindste af:

  • 2001-vurderingen tillagt 5 pct.
  • 2002-vurderingen.
  • Den aktuelle vurdering.

Din grundskyld er derimod en skat på værdien af din jord/grunden. Grundskylden beregnes som en andel af ejendommens grundværdi, som den fremgår af den offentlige ejendomsvurdering. Skat oplyser her, at afgiftsgrundlaget for grundskylden er fastsat som det mindste af:

  • Din aktuelle grundværdi.
  • Forrige års grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent (grundskatteloftet). Reguleringsprocenten beregnes årligt og er mellem 3 og 7 pct.
  • Grundskylden skal dog ligge mellem 1,6 til 3,4 pct. af din grundværdi.

Da den offentlige - og ofte misvisende ejendomsvurdering - blev suspenderet i 2011, er danskernes grundskyld løbende blevet reguleret ved hjælp af reguleringsprocenten. Her er nogle kommuner gået hårdere til værks end andre.   

Nutiden

Regeringen og Skatteministeriet har flere gange bebudet et nyt ejendomsvurderingssystem. Dette nye ejendomsvurderingssystem skal efterfølgende anvendes til at implementere et nyt "boligskattestop". Det meste peger i retning af, at det nye ejendomsvurderingssystem både vil evaluere på din grundskyld og på din ejendomsværdiskat.

Hvis det viser sig, at du betalt for meget i boligskat på grund af forkerte ejendomsvurderinger i perioden 2011-2018, kan du ifølge regeringen se frem til at få penge tilbage. Et typisk scenarie vil her være, at der er blevet betalt for meget i grundskyld, fordi værdistigningen på din grund ikke har matchet kommunens årlige reguleringsprocent.  

I forbindelse med det nye ejendomsvurderingssystem foreslår regeringen og Skatteministeriet nye skattesatser på din ejendomsværdi. Det sker i udspillet "Tryghed til boligejerne". Heri fremgår det, at Venstre ønsker en skattesats på 0,6 pct. af den del af din ejendomsskatteværdi, der ligger under 6 mio. kr. Herefter er det planen, at din skattesats skal stige til 1 pct. Dette kaldes i folkemunde for "millionærknækket". 

Millionærknækket er imidlertid ikke populært hos De Konservative, som har mange vælgere på Frederiksberg og i Nordsjælland, hvor langt de fleste boliger med en værdi på mere end 6 mio. kr. ligger i Danmark. Derfor ønsker De Konservative, at millionærknækket bliver droppet. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti virker imidlertid ikke til at være med på den idé. Førstnævnte har f. eks. foreslået indførelsen af et knæk ved 3 mio. kr.     

Det er planen, at det nye ejendomsvurderingssystem skal være i drift og komme med nye vurderinger i 2019. Regeringens nye skattestop er imidlertid programsat til 2021.  

 

 

Tags

Anbefalede artikler