Forslag fra vismænd kan koste dig en formue

Ejendomsværdiskatten skal op. Grundskylden skal også stige endnu mere, end den gør i forvejen. Det mener de økonomiske vismænd. Læs her, hvad det vil koste dig, hvis boligskatten stiger.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

De økonomiske vismænd foreslår at hæve ejendomsværdiskatten til 1,2 pct. Nordea Kredit har regnet på, hvor meget det betyder for en gennemsnitlig boligejer med et hus på 140 m2 hhv. en ejerlejlighed/fritidshus på 80 m2, såfremt forslaget gennemføres.

Konklusionen er, at det vil koste boligejerne et sted mellem 3.800 kr. og 32.800 kr., når forslaget er fuldt implementeret ved dagens prisniveau.

Tages der udgangspunkt i en gennemsnitlig familien med et hus på 140 m2, betaler de i dag en ejendomsværdiskat på 10.100 kr. på landsplan. Hæves ejendomsværdiskatten til 1,2 pct., vil den umiddelbare reaktion være en stigning i ejendomsværdiskatten til 16.600 kr., hvis der tages udgangspunkt i den nuværende ejendomsvurdering, der stammer fra 2011. 

Antager det i stedet, at vurderingen afspejlede den faktiske salgspris, skal familien fremadrettet betale 20.200 kr., dvs. det dobbelte i forhold til hvad de betaler i dag.

De boligejere, der står til den største stigning i deres ejendomsværdiskat, hvis vismændenes forslag bliver gennemført, er boligejere med hus og ejerlejlighed i landsdel København By. 

"Det skyldes, at det er dem, der i øjeblikket har mest glæde af skattestoppet," siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom hos Nordea Kredit. 

På nuværende tidspunkt betaler en gennemsnitlig lejlighedsejer i København By 10.300 kr. i ejendomsværdiskat, men hæves satsen for ejendomsværdiskat til 1,2 pct., og beskattes lejlighedsejerne af lejlighedens faktiske værdi, vil skatten stige til 31.600 kr. 

Er der tale om et hus i landsdelen København By vil skatten stige fra 33.400 kr. til 49.000 kr.

De husejere, der berøres mindst i kroner og øre, hvis vismændenes forslag gennemføres, er husejere på Bornholm og i Vest- og Sydsjælland. 

Dertil kommer lejlighedsejere i Vest- og Sydsjælland samt de fleste fritidshusejere. Forklaringen er, at det er dem, der i øjeblikket har mindst glæde af skattestoppet.

"Det er en ganske mærkbar stigning i ejendomsværdiskatten vismændene lægger op til. En gennemsnitlig husejer vil skulle finde godt 10.000 kroner mere end i dag. Det er ikke småpenge, og det vil isoleret set trykke priserne ned flere steder i landet," siger Lise Nytoft Bergmann.

Det er en politisk beslutning, hvordan skattesystemet skal indrettes. Isoleret set vil en stigning i ejendomsværdiskatten trække boligpriserne ned, men eftersom højere boligskatter kan kobles sammen med lavere skatter på indkomst, er det ikke sikkert, at resultatet ender der i praksis. Det vil i givet fald afhænge af den samlede effekt på boligkøbernes økonomi.

Tags

Anbefalede artikler