Kend vigtig skatteforskel på dine investeringsbeviser

Den lille nuanceforskel, der ligger i ordene 'investeringsforeninger' og 'investeringsselskaber' har massiv betydning for, hvordan du beskattes af dine investeringer købt for frie midler. Du beskattes med forskellige satser og på forskellige måder.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

Du kan betale nogen for at købe, sælge og generelt forvalte investeringsbeviser for dig. Det er der mange fordele i, men det koster til gengæld penge at købe den service.

Skat opgør disse serviceudbydere i to kategorier: Investeringsforeninger og investeringsselskaber.

Du skal være særdeles opmærksom på, om du får en forening eller et selskab til at investere dine penge for dig, da beskatningen af udbytter (udlodninger), gevinster og tab er meget forskellig for de to typer af formueplejeordninger.

Investeringsforening

Du betaler skat af de udbytter, du har fået udbetalt i indkomståret.

Du betaler skat af realiserede gevinster og kan modregne realiserede tab.

Hvis du f.eks. sidste år købte Novo Nordisk-aktier til en værdi af 20.000 kr., og du så sælger dem i år for 24.000 kr., har du realiseret en gevinst på 4000 kr. – dem skal du betale skat af.

Sælger du aktierne for 17.000 kr., lider du et tab, som kan modregnes i andre realiserede gevinster.

I 2016 er satserne for aktieskat på 27 pct. for gevinster op til 50.600 kr. og 42 pct. for alt derover.

Investeringsselskab

Du betaler skat af de udbytter, du måtte have fået udbetalt i indkomståret.

Du betaler skat af realiserede gevinster og kan modregne realiserede tab.

Men du beskattes også, hvis du ikke har realiseret dine gevinster eller tab. Du beskattes nemlig efter lagerprincippet.

Fortjenester på investeringsbeviser i Investeringsselskaber beskattes som kapitalindkomst med mellem ca. 28,6 pct. og 42,7 pct. afhængig af dine øvrige indkomstforhold. Tab på investeringsbeviser i investeringsselskaber kan fratrækkes i kapitalindkomsten.

Lagerprincippet er en løbende skat

Hvis du ikke har solgt dine aktier i indkomståret, så bliver du beskattet af forskellen på dine aktiers værdi ved indkomstårets begyndelse og slutning.

Det vil sige, at hvis dine Novo-aktier var 22.000 kr. værd 1. januar og er 25.000 kr. værd den 31. december, så bliver du beskattet af de 3000 kr., selv om du ikke har solgt dine aktier og realiseret gevinsten.

Lagerprincippet - eller lagerbeskatning - går dog begge veje, så hvis dine aktier i stedet for er faldet med 3000 kr., kan du modregne dette tab i andre aktieindkomster.

9 af 10 gange realisationsbeskattes du

Som udgangspunkt kan du godt regne med, at du kun beskattes af udbytter og realiserede tab og gevinster, men du kan med fordel forhøre dig hos dem, der forvalter dine investeringer.

Tags

Anbefalede artikler