Fjern skatten på dine aktiegevinster

Du kan nemt reducere eller helt fjerne skatten på din aktiegvinster og/eller udbytter ved at benytte dig af en helt lovlig finte.

SKAT

Ejer du aktier for frie midler og har solgt med gevinst eller modtaget udbytter i 2012, skal du betale aktieindkomstskat. Men denne skat kan du nemt undgå helt eller delvist, hvis du benytter dig af en helt lovlig salg og genkøbsfinte.

En børsdag imellem

Realiseret gevinst på aktier og aktiebaserede investeringsbeviser samt udbetalte aktieudbytter kan nemlig modregnes i realiserede tab på aktier. Det vil sige, at hvis du har nogle aktier i dit depot, som du desværre ikke har gevinst på, kan du sælge en passende potion af disse aktier og genkøbe dem. Eneste krav er, at du skal have haft en reel kursrisiko i perioden mellem salg og genkøb. Konkret betyder det, at der skal være mindst en børsdag imellem salg og køb.

Har du sørget for, at SKAT kender anskaffelseskursen på alle dine aktier og aktiebaserede investeringsbeviser ved at indberette kurserne på værdipapirer købt før 2011, sørger SKAT for at beregne din aktieindkomst automatisk. Dog skal du altid tjekke, at SKAT har regnet rigtigt.

Tags

Anbefalede artikler