Får jeg fradrag for tabet på mit udlån?

SKAT

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØRGSMÅL:
Jeg har lånt penge ud til et A/S til køb af maskiner. Selskabet er gået konkurs. Der er skrevet et gældsbrev, hvor der står, at jeg har pant i maskinerne. Det er underskrevet af direktøren og mig. Mit spørgsmål er, om jeg kan trække tabet fra i skat? E.S., Herning

SVAR:
Hovedreglen er, at der er fradrag for tab på alle fordringer, hvorfor mit svar umiddelbart er ja. Først vil jeg dog mene, at du skal gøre dit pant gældende. Dernæst må gældsbrevet ikke være indgået før 27.januar 2010, endvidere må det ikke være udstedt til nære familiemedlemmer, og tabet skal overstige 2.000 kroner. Du må ligeledes ikke eje 25 procent eller mere i selskabet, hvortil du har ydet lånet. Herudover kan oplyses, at Skat først vil give fradrag for tabet, når tabet er endeligt konstateret. Som du kan se, er der en del at forholde sig til, hvorfor du bør undersøge, om du kan opfylde alle forholdene. Du må ikke tage mit korte svar som fyldestgørende.

Hilsen Doris Erlandsen (Partner i Deloitte Skat og ansvarlig for Deloittes specialafdeling for personskat)

Mød Penge & Privatøkonomis eksperter og stil selv spørgsmål til dem her.

Tags

Anbefalede artikler