Få hjælp til din forskudsopgørelse

Deloittes skatteeksperter Richardt Tabori Kraft og Jacob Østergaard giver dig her nogle gode råd til, hvad du bør tjekke på din forskudsopgørelse.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

Du har for nylig fået besked om, at der foreligger en ny forskudsopgørelse for 2015 i din skattemappe i TastSelv. Det er en god idé at tjekke om beløbene i din forskudsopgørelse stemmer overens med din situation - i sidste ende kan en forkert forskudsregistrering resultere i en restskat.

 

Hvad er forskudsskat?

Den forskudsskat der fremgår af din forskudsopgørelse danner baggrund for det skattekort, som SKAT sender til din arbejdsgiver til brug for løbende indeholdelse af skat af din løn. På din forskudsopgørelse kan du derfor se, hvad du kan forvente at betale i skat i det kommende år. Skattekortet fremgår øverst på din forskudsopgørelse - her kan du f.eks. se din trækprocent og fradrag (pr. dag, pr. uge, pr. 14-dag og pr. måned). Oplysningerne om indtægter og fradrag er baseret på din forskudsopgørelse fra sidste indkomstår.

 

Hvad sker der, når forskudsopgørelsen ændres?

Når du har foretaget ændringer i din forskudsopgørelse, vil der blive dannet en ny forskudsopgørelse i din TastSelv mappe. Det er muligt at ændre forskudsopgørelsen flere gange. Hvis du på nuværende tidspunkt kan konstatere, at din forskudsregistrering for 2015 ikke er korrekt, kan du ændre forskudsopgørelsen allerede nu eller ændre den løbende i 2015. Det nye skattekort sendes automatisk til din arbejdsgiver eller til andre udbetalere som eksempelvis SU eller pensionsudbetalere.

 

Hvis du har ændringer i dine arbejdsforhold

Hvis du får nyt job, eller der sker ændringer i dit nuværende job, således at du får mere eller mindre i løn, er det en rigtig god idé at ændre forskudsopgørelsen. I 2015 skal du være opmærksom på, at grænsen for topskat er 499.130 kr. før AM-bidrag. Endvidere vil det have stor betydning for din forskudsregistrering i 2015, hvis du går fra SU til et fuldtidsjob eller fra fuldtidsjob til nedsat tid.

 

Du kan ændre din lønindkomst i rubrik 10 på forskudsopgørelsen. Ud over din almindelige løn (efter fradrag for ATP og arbejdsgiveradministreret pensionsbidrag) skal du bl.a. huske at medregne værdien af dine skattepligtige personalegoder (fri telefon, fri bil mv.), arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, bestyrelsesvederlag mv.

 

Hvis du køber ejendom i 2015

Når du ejer en bolig, skal du betale ejendomsværdiskat. Hvis du køber en bolig i 2015, skal du og din ægtefælle derfor skrive jeres respektive ejerandele på jeres forskudsopgørelser i rubrik 78. Ejendomsværdiskatten indregnes i jeres samlede skat for 2015, og I vil ikke modtage en separat opgørelse for denne.

 

Ud over ejerandelene skal I skrive jeres respektive andele af renteudgifterne vedrørende lånene i rubrik 41, 42 eller 43 på jeres forskudsopgørelser.  

 

Hvis du sælger din ejendom i 2015

Du skal kun betale ejendomsværdiskat, mens du ejer en ejendom. Derfor er det en god ide at ændre forskudsopgørelsen for 2015, når din bolig er solgt. Du kan skrive din flyttedato på din forskudsopgørelse i rubrik 77. Dit ejendomssalg vil i mange tilfælde medføre, at dine boliglån ændrer sig, og det er derfor også en god ide at ændre dine renteudgifter.

 

En avance ved salg er ikke skattepligtig, hvis du og din familie har boet i ejendommen, og det samlede grundareal er mindre end 1.400 m2.

 

Kørselsfradrag

Hvis du i 2015 får nyt arbejde, bør du undersøge, om dit kørselsfradrag (befordringsfradrag) er registreret korrekt. Du kan rette fradraget i forskudsopgørelsen i rubrik 51. Du skal dog være opmærksom på, at du alene kan få befordringsfradrag, hvis du har mere end 12 km til dit arbejde. Endvidere er du alene berettiget til kørselsfradrag for det faktiske antal arbejdsdage, og du kan derfor ikke tælle dine fridage, sygedage eller hjemmearbejdsdage med. Hvis SKAT har beregnet dit kørselsfradrag automatisk, er antallet af arbejdsdage med kørselsfradrag sat til 216.

 

Hvis du kører i tog eller bus til arbejde, eller kører med andre, kan du stadig få befordringsfradrag for dine faktiske antal arbejdsdage.

 

For daglig kørsel mellem 25-120 km er satsen i 2015 på 2,05 kr./km. For kørsel, der overstiger dette interval, er satsen 1,03 kr./km. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler i yderkommuner.

 

Kørselsfradrag når du ikke bor i Danmark

Hvis du arbejder i et andet land end Danmark, kan du stadig få kørselsfradrag, f.eks. hvis du bor i Danmark og hver dag kører til Sverige for at arbejde. TastSelv kan i disse tilfælde ikke beregne afstanden. Når du har fundet afstanden og beregnet dit fradrag, kan du indtaste beløbet i rubrik 51 på din forskudsopgørelse.

 

Udlejning af bolig

Hvis du i 2015 har planer om at udleje din bolig permanent eller en del af året, vil dit overskud ved udlejningen være skattepligtig indkomst. Det gælder uanset, om du fremlejer din lejede lejlighed, udlejer et værelse i din privatejede bolig eller udlejer hele din bolig. Det er en god idé at forskudsregistrere dit forventede overskud, således at du ikke står med en stor restskat, når årsopgørelsen er klar i marts 2016.

 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal opgøre dit overskud, kan du finde hjælp i vores tidligere artikel her på siden: http://penge.dk/article/185518-sadan-knaekker-du-skatten-pa-udlejning-af-vaerelser-

Tags

Anbefalede artikler