Dette ændrer sig i din økonomi i 2015

I takt med, at kalenderbladet vendes til 2015 ændrer SKAT en række satser og beløbsgrænser. Her kan du se nogle af de ændringer, der sker i takt med, vi skal skrive 2015.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

Beskæftigelsesfradrag forhøjes

Som led i indfasningen af skattereformen 2012, kan alle i beskæftigelse se frem til en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget i 2015. Beskæftigelsesfradraget forhøjes nemlig til 8,05 pct. af arbejdsindkomsten, dog maksimalt 26.800 kr.

 

- Et højere beskæftigelsesfradrag betyder, at lønmodtagerne alt andet lige får lidt flere penge mellem hænderne. Der er dog lagt et loft på, hvor meget beskæftigelsesfradraget kan udgøre, og i 2015 vil det være på 26.800 kr. Har man en indtægt på over 333.000 kr. om året eller derover, kan man glæde sig over at få den fulde skattelettelse på 1.800 kr. i 2015, lyder det fra BRFkredits seniorøkonom Mette Bjarnholt

 

Topskattegrænsen sættes op

Det er ikke kun beskæftigelsesfradraget, som øges i forbindelse med indfasningsforløbet af skattereformen 2012. Topskattegrænsen forhøjes ligeledes, når vi hopper ind i det nye år.  

- Der er stor fokus på at bringe skatten på den sidst tjente krone ned. Derfor blev der tilbage i 2012 aftalt en årlig stigning i topskattegrænsen frem mod 2022. Det betyder, at topskattegrænsen til næste år forhøjes med 10.100 kr. til 459.200 kr., hvilket svarer til en månedlig indkomst på ca. 41.500 kr. fortæller Mette Bjarnholt

 

Bundskatten øges

Som i et hvert andet budget skal udgifterne svarer til indtægterne. Det betyder, at der til næste år også vil ske ændringer, der påvirker skattebetalingen i en negativ retning.

 

- Selv om 2015 byder på flere skattelettelser, er der også skattestigninger til næste år. Bundskatten sættes op fra 6,83 pct. til 8,08 pct., hvilket alt andet lige betyder, at der skal betales 1,25 kr. mere i skat per 100 kr., man tjener, forklarer seniorøkonomen og fortsætter. En del af stigningen modsvares dog af, at personfradraget i 2015 øges med 600 kr. Dermed bliver de første 43.400 kr., man tjener bliver ikke påvirket af den højere bundskat.

 

Øvrige ændringer

Udover de ovenfor nævnte ændringer skal man være opmærksom på, at der er en række andre ændringer. Blandt andet kan man som pendler se frem til et lavere befordringsfradrag ligesom et årsskifte ligeledes betyder, at nye satser for daginstitutioner, grundskyldspromiller mv. træder i kraft.

 

- Derfor er det generelt en god ide at løbe sit budget igennem i takt med, at årsskiftet sætter ind slutter seniorøkonomen.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display