Bliver jeg skattepligtig af sommerhusgrunden?

SKAT

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØRGSMÅL:
Jeg har et sommerhus med en meget stor grund, 2.900 kvadratmeter. Jeg har ejet og benyttet sommerhuset i 16 år, købt for 980.000 kroner i sin tid, og nu overvejer jeg at udstykke en del af grunden og sælge den fra. Det er der ikke noget i vejen for i forhold til lokalplaner med videre. Men hvordan beregner jeg gevinsten på den udstykkede grund, og er jeg skattepligtig af den? T.P., Ringkøbing

SVAR:
Hvis du har en grund med et areal på 1.400 kvadratmeter eller mere, er din fortjeneste skattefri, hvis:
  A) der efter en offentlig myndighedsbestemmelse ikke fra grunden kan udstykkes til selvstændig bebyggelse, eller
  B) hvis SKAT erklærer, at en udstykning vil medføre en væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse.

Er hverken betingelse A eller B opfyldt, er fortjenesten ved salget skattepligtig. Jeg må derfor konkludere, at du er skattepligtig af fortjenesten. Gevinsten beregnes som forskellen mellem salgssum og anskaffelsessum. Sommerhuset har både en grundværdi og en ejendomsværdi, og ud fra disse værdier fastsættes anskaffelsessummen for det udstykkede grundstykke. Det kan oplyses, at der før 1999 kan gives ejertidsfradrag. Du bør kontakte Skat eller en rådgiver for at få mere præcis rådgivning.

Hilsen Doris Erlandsen (Partner i Deloitte Skat og ansvarlig for Deloittes specialafdeling for personskat)

Mød Penge & Privatøkonomis eksperter og stil selv spørgsmål til dem her.

Tags

Anbefalede artikler