Betaler du nok for frokostordningen på din arbejdsplads?

Mange medarbejdere har frokostordning på deres arbejdsplads, hvilket kan være skattepligtigt. Deloittes skatteeksperter giver dig her råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du har en frokostordning på din arbejdsplads.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

Arbejdsgiverbetalt frokost eller tilskud til frokost er som udgangspunkt et skattepligtigt gode.

Som medarbejder skal du være opmærksom på, om du betaler tilstrækkeligt for frokostordning på din arbejdsplads. Du bliver skattepligtig af godets værdi, såfremt du betaler for lidt eller ikke betaler noget selv. Det er din arbejdsgiver, der skal indberette til SKAT, hvisværdien af frokostordningen er skattepligtig, og derfor ikke noget du skal sørge for.

Satser for frokostordning

SKAT har fastlagt et niveau for, hvilken pris du mindst skal betale for frokostordning, for at undgå at blive beskattet. Niveauet for egenbetalingen afhænger af, om måltidet er med eller uden drikkevarer. De vejledende priser er gældende, uanset om du betaler pr. registreret måltid, eller om du betaler et fast månedligt beløb for frokostordningen. Et fast månedligt beløb kan reduceres med et beløb svarende til dokumenterede fraværsdage. Dette skal du naturligvis aftale med din arbejdsgiver.

Hvis det kan bevises, at den faktiske kostpris for frokostordningen er lavere end henholdsvis 15 og 20 kr. pr. måltid, må maden sælges til kostprisen, uden at det medfører beskatning for medarbejderne. Det sker dog sjældent, da en sådan ordning er tung at administrere.

Indhold i frokostordningen

Satserne nævnt ovenfor gælder uanset udvalget af mad, der serveres i din frokostordning. Det har således ingen betydning, om du har et begrænset udvalg af rugbrød og pålæg eller får serveret mad fra en buffet. Satsen på 20 kr. anvendes så snart der serveres andet end vand til maden.

Er der tale om decideret luksusmad, er du som medarbejder skattepligtig, hvis du betaler en værdi under markedsværdien. Her gælder satserne på 15 kr./20 kr. ikke.

En nyere byretsdom har præciseret, hvad der skal til for at opfylde kravene til egenbetaling. Hvis du betaler 15 kr. pr. måltid til en madordning, kræves det efter dommen, at din arbejdsgiver fører nærmere kontrol med dit indtag af mad og drikke. Hvis der ikke føres kontrol med, om du deltager i ordningen eller dit indtag af mad og drikke, skal du som udgangspunkt betale 20 kr. i egenbetaling pr. måltid.

Tags

Anbefalede artikler