8 Tips: Sådan undgår du at betale din SU tilbage

Deloittes skatteeksperter giver dig her nogle tips til, hvad du skal være opmærksom på, når du er på SU.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

Brug dit bikort til studiearbejde

Du skal naturligvis betale skat af din SU. Den indeholdes automatisk, inden du får din SU udbetalt. Din SU bruger automatisk dit skattekort – dvs. at dit personfradrag mv. går til din SU. Hvis du har et fritidsarbejde ved siden af dine studier, skal du sørge for at få din arbejdsgiver til at bruge dit bikort. 

På dit bikort er alene anført din trækprocent og ingen fradrag. Du kan dermed uden problem lade flere forskellige arbejdsgivere bruge dit bikort. Hvis din arbejdsgiver og SU begge bruger dit hovedkort, vil du derimod med stor sandsynlighed få et skattesmæk og ende med at skulle betale penge tilbage i skat.

Ret din forskudsopgørelse løbende

Sker der ændringer i din arbejdssituation i løbet af et indkomstår, er det en god idé at ændre din forskudsopgørelse. Du kan ændre din forskudsopgørelse i TastSelv på SKATs hjemmeside. Hvis du stopper på dit studie og starter i job, skal du i felt 201 angive, hvad du regner med at tjene resten af året. Går du i stedet på dagpenge, skal du bruge felt 304.

Fribeløb

Det beløb, du må tjene ved siden af din SU, kaldes fribeløbet. Du kan gøre dit fribeløb større ved at fravælge en eller flere måneders SU. Det er derfor en rigtig god idé løbende at holde øje med, hvad du tjener, og hvor meget du regner med at tjene den resterende del af året.I nogle særlige situationer har du mulighed for at få dit fribeløb forhøjet.

Hvis du på forhånd ved, at du i bestemte perioder kommer til at tjene for meget, kan du fravælge din SU i de pågældende måneder. Du skal være opmærksom på, at når du fravælger din SU også automatisk fravælger et SU lån i den måned. SU kan ikke fravælges med tilbagevirkende kraft.

Det må du tjene i 2015:

Laveste fribeløb (ungdomsuddannelser): 7.510 kr. pr. måned 

Laveste fribeløb (videregående uddannelser): 11.845 kr. pr. måned

Mellemste fribeløb (når du ikke har søgt SU eller har fravalgt SU nogle måneder): 18.756 kr. pr. måned

Højeste fribeløb (måneder hvor du ikke har ret til SU f.eks. efter endt uddannelse): 36.101 kr. pr. måned

Hvis du tjener for meget

Hvis du i nogle måneder tjener for meget ved siden af din SU, skal du betale noget af din SU og eventuelle SU-lån tilbage eventuelt med renter og tillæg. Du skal betale forskellen mellem din årsindkomst og dit årsfribeløb tilbage.

Det beløb, der tilbagekræves, svarer til det, du har tjent ud over dit årsfribeløb – du kan dog aldrig komme til at tilbagebetale mere end din SU (før skat) sammenlagt med dit SU lån.

SU og udlandsophold

Hvis du går med drømmen om at læse et semester i udlandet, har du i en lang række situationer mulighed for at tage din danske SU med dig. Danmark har indgået en lang række dobbeltbeskatningsaftaler for at sikre, at stipendier som SU kun beskattes herhjemme.

Alligevel er der god grund til at være ekstra på vagt. Danmark har eksempelvis ingen dobbeltbeskatningsaftale med Frankrig og Spanien, så der kan du ende med også at blive skattepligtig.

I værste fald medfører det, at SU’en beskattes to gange. Ud over skat af din SU bør du være særligt opmærksom, hvis du går med overvejelse om at arbejde under dit studieophold i udlandet. Lønnen vil her normalt blive beskattet i det land, som du udfører arbejdet i.

Hvis du samtidig anses for fuldt skattepligtig til Danmark, skal du også betale skat til Danmark af lønnen. Hvis der er en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og det pågældende land, vil aftalen foreskrive, hvor lønnen skal beskattes, således at dobbeltbeskatning undgås.

Legater og stipendier

Legater, stipendier mv. er som udgangspunkt skattepligtige. Dog er visse legater der ydes til studierejser og videnskabelige arbejder normalt skattefrie.

Hvis du har modtaget et skattepligtigt legat, stipendie eller lignende, som er ydet med uddannelsesformål for øje, kan du få forhøjet dit fribeløb. Fribeløbet forhøjes med samme beløb, som gives i legat mv. Du skal i disse situationer søge om at få forhøjet fribeløbet.

SU-lån

Hvis du under dit studie har haft et studielån, får du automatisk fradrag for dine renteudgifter på din årsopgørelse, fra det år, hvor du begynder at afdrage på lånet.

Tags

Anbefalede artikler