13. marts kan du tjekke din årsopgørelse: Her er fradragene du glemmer

På mandag kan du tilgå din årsopgørelse for skatteåret 2016 på skats hjemmeside. 4 ud af 5 ændrer ikke i deres årsopgørelse, men det bør mange af dem gøre – for der kan være hurtige skattebesparelser at hente ved det.

  Foto: istockphoto.com  

SKAT

Lad være at snyde dig selv og betale unødigt meget i skat. Skriv alle dine retmæssige fradrag på din årsopgørelse – så får du hurtigt og nemt lidt ekstra at penge til ferien.

Her er en listen over en række fradrag, som du bør huske at få tjekket og få med på årsopgørelsen. Som en hovedregel for fradragene skal du kunne dokumentere dine rettelser, hvis Skat henvender sig til dig.

Listen er lavet i samarbejde med skatteekspert i Deloitte, Doris Erlandsen.

Befordring (kørselsfradrag): Arbejdede du mere end 216 dage sidste år?

Har du længere til arbejde end 12 km., kan du få fradrag for kørslen. På skats hjemmeside finder du en beregner til at finde dit personlige fradrag.

Fradraget giver ret til at trække 1,99 kr. fra pr daglige kørte kilometer ud over de første 24 km. mellem din bolig og dit arbejde. Har du mere end sammenlagt 120 km. frem og tilbage mellem jobbet, kan du kun trække 1 krone fra for hvert kilometer kørt ud over de 120 km.

Bor du i en af de skattemæssigt betegnede udkantskommuner, kan du dog trække 1,99 kr. fra pr kilometer for et uendeligt antal kilometer. Du kan stadig først få fradrag efter 24 kørte kilometer, men der er ikke noget maksimalt antal kilomter, du kan få den høje sats for.

Udkantskommunerne er i Jylland: Læsø, Morsø, Brønderslev, Norddjurs, Hjørring, Tønder, Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Skive, Struer, Sønderborg, Thisted, Aabenraa.

Og i Østdanmark samt Fyn: Langeland, Lolland, Ærø, Samsø, Svendborg, Bornholm, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Odsherred, Slagelse, Vordingborg.

Skat beregner normalt dit befordringsfradrag med udgangspunkt i 216 arbejdsdage. Har du arbejdet mere, er der en skattebesparelse at hente ved at indtaste dit antal arbejdsdage manuelt.

Pendlerfradrag: Broafgift kan du trække fra i skat

Krydser du en betalingsbro på vej til arbejde, kan du trække en del af udgiften til broen fra – også, hvis du pendler med tog.

En tur over Øresundsbroen kan du trække 50 kr. pr passage for din bil eller din motocykel – eller 8 kr. for din togbillet.

For storebæltsbroen er satserne henholdsvis 110 og 15 kr.

Hvis du får din transport betalt af din arbejdsgiver, kan du dog ikke trække broafgiften fra.

Håndværkerfradrag: Har du glemt at trække det fra i 2013, 2014 eller 2015?

Du kan trække op til 18.000 kr. (inkl. moms) til service i eller grønne forbedringer af din bolig. Du kan f.eks. trække 6000 kr. fra til rengøring, børnepasning, græsslåning og lignende, mens du kan trække hele 12.000 kr. fra til at aflønne håndværkere for at installere energibesparende forbedringer i dit hjem.

Læs mere om håndværkerfradraget i artiklen Træk rengøring og børnepasning fra i skat, som du finder et link til ude i højre side af skærmen.

Har du glemt at indberette for de tre seneste skatteår, kan du stadig nå det.

Fradrag for donationer til velgørenhed

Har du doneret penge til Børnefonden, Dyrenes Beskyttelse eller andre velgørende formål, kan du trække donationerne fra i skat med op til 15.200 kr. for 2016.

Kost, logi og småfornødenheder som udsendt

Hvis du nogle dage har arbejdet så langt væk fra dit hjem, at det ikke kan anses som værende rimeligt, at du tager hjem og sover i din egen seng, kan du få fradrag for dine udgifter til kost, logi og småfornødenheder som kaffe eller en snickers bar.

Er du f.eks. håndværker med bopæl i Jylland og arbejdsplads på Sjælland, har du ret til dette fradrag. Fradraget frafalder, hvis din arbejdsgiver betaler dine udgifter. Betaler denne kun for logi, men ikke kost, kan du stadig trække fra til kost og til småfornødenheder.

Især fradraget for småfornødenheder, der beregnes som 25 pct. af kostfradraget, er et, der overses af mange skattebetalere.

Det er dog ikke unormalt, at en håndværker får madpenge, der også dækker udgifter til en kop varm kaffe eller lignende på en arbejdsdag – og i det tilfælde er der ikke nogen skattebesparelse at hente.

Tab på aktier og investeringsforeningsbeviser: Har du tab på udenlandske værdipapirer?

Har du realiseret et tab på nogle værdipapirer, modregnes det en eventuel gevinst. Er du samlet set i minus, kan du ”gemme” dit tab til et år, hvor du realiserer en eventuel gevinst.

For børsnoterede aktier bør Skat have de rette oplysninger, men har du solgt aktier i udlandet, skal du oftest selv sørge for at indberette tab til skat. du Husk desuden at udfylde en blanket V for udenlandske investeringer.

Har du en ægtefælle, kan I modregne hinandens tab og gevinst og på den måde undvige skattebetalingen.

Børne- og underholdsbidrag: Har du en privat indgået aftale om at betale dette bidrag?

Børne- og underholdsbidrag bliver alene indberettet til Skat, hvis ordningen går via det offentlige. Er du fraskilt og har lavet en bindende aftale med din tidligere ægtefælle om børne- og underholdsbidrag, skal du selv sørge for at indberette beløbet til skat, så du får et fradrag for det.

Boligkøb og -salg: Tilføj overtagelsesdatoen

Har du købt bolig, er du først pligtig til at betale ejendomsværdiskat fra overtagelsesdatoen og ikke fra det tidspunkt, hvor du indgik en købsaftale.

Har du betalt renter i forbindelse med en såkaldt refusionsopgørelse, skal du selv indberette dem til skat.

Hvis du i forbindelse med boligkøb har stillet en bankgaranti, har du betalt en garantiprovision til banken, som kan trækkes fra i skat.

 

Fri telefon: 25 % rabat hvis både du og din ægtefælle har fri telefon

Hvis både du og din ægtefælle betaler skat af fri telefon og/eller internet-forbindelse hele året, kan I begge få rabat på 25 pct. Beløbet, I bliver beskattet af, bliver dermed 2.025 kr. årligt i stedet for 2700 kr. pr person. I skal selv rette beløbet på årsopgørelsen.

Diverse lånefradrag

Derudover kan du få fradrag for en række låneudgifter. Det kan f.eks. være differencerenter ved omlægning af lån eller renteudgifter for private pantebreve eller fælleslån med din boligforening.

Tags

Anbefalede artikler