Vi holder hårdt på efterlønspengene

De mange tilbagebetalte milliarder i efterlønsbidrag har endnu ikke sat gang i privatforbruget.

PENSION

Udbetalingen af efterlønsbidragene har endnu ikke har sat gang i danskernes forbrug. Det konkluderer økonom i Danske Bank, Jens Nærvig Pedersen, efter at nye tal fra Danmarks Statistik viser et fald i detailsalget på 0,3 procent fra maj til juni.

- Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at vi ikke er i stand til at sige, hvordan detailomsætningen og forbruget ville have udviklet sig, hvis ikke danskerne havde fået efterlønspengene mellem hænderne.

- Vi kan kun konstatere, at det ikke har været tilstrækkeligt til at sætte gang i forbrugsvækst, skriver Jens Nærvig Pedersen i en kommentar.

Efterlønspengene kan dog fortsat blive brugt på øget privatforbrug til gavn for dansk økonomi.

- Tal fra Nationalbanken indikerer, at efterlønspengene er blevet stående på bankkontoen. Det kunne tyde på, at de fleste modtagere overvejer, om pengene skal gå til forbrug eller i stedet bruges på afvikling af gæld, ny opsparing eller måske investeres, siger Jens Nærvig Pedersen.

Bliver efterlønspengene brugt til afvikling af gæld, opsparing eller investering, så vil det dog også have en positiv virkning på dansk økonomi.

Faldet i detailsalget kommer oven på en lille stigning i maj, men generelt har detailsalget ligget fladt de seneste måneder.

Det er ikke overraskende for økonomerne, der har set udviklingen i dankort-omsætningen, der er en bedre indikator på danskernes hang til at øge privatforbruget.

Seniorøkonom i Jyske Bank, Niels Rønholt, kalder det skuffende.

- Taget i betragtning af, at der er blevet udbetalt omtrent 15 milliarder kroner af efterlønspengene allerede i april, kunne man have håbet på en væsentligt bedre udvikling, siger Niels Rønholt.

Set i lyset af de store fald i huspriserne og den faldende realløn bliver privatforbruget næppe den en større drivkraft for den danske økonomiske vækst foreløbig. konkluderer Niels Rønholt.

Tags

Anbefalede artikler