Velgørenhed giver fradrag

PENSION

Betaler du mere end 500 kroner til velgørende formål om året, skal du huske, at bidrag over bundgrænsen og op til 13.600 kroner er fradragsberettiget som ligningsmæssigt fradrag. Flere og flere danskere anfører da også deres bidrag til velgørende organisationer på selv-angivelsen, når året er omme.

Ændringen skyldes både en stigning i antallet af bidragydere og en ændring i betalingsmønsteret igennem de seneste år – især PBS-indbetalingerne er blevet mere populære, og det kan ses på fradragsstatistikken. Det er nemlig kun registrerede bidrag som girokort- eller PBS-indbetalinger, du kan påføre selvangivelsens felt nummer 55, når regnskabet for 2007 skal gøres op.

Det gælder dog kun bidragene for i år. Til næste år sørger nye regler nemlig for, at organisationerne overtager opgaven med at indberette pengegaver til skat, og så skal du altså ikke foretage dig andet end at indbetale pengene og oplyse dit cpr-nummer til den velgørende organisation.

Antal velgørere
I 2002 indberettede 117.991 danskere et bidrag til en velgørende organisation. I 2006 var det 156.502. Det svarer til en stigning på 30 procent.

Tags

Anbefalede artikler