Undgå skattesmæk

Betaler du ikke din restskat til tiden, risikerer du at skulle betale op imod 57% i strafrente.

PENSION

Skattemyndighederne kan slippe af sted med mange ting, som ikke er lovlige for almindelige borgere. Som for eksempel at opkræve ågerrenter. Helt uden risiko for at komme på kant med loven kan skattemyndighederne opkræve, hvad der svarer til op imod 57% i renter på skatteyderes restgæld. Det er den direkte konsekvens af reglerne for opkrævning af tillæg til restskatten.

3. juli 2006 er derfor en dato, der bør printes ind i alle skatteyderes bevidsthed. I hvert fald hos dem, der ligger i farezonen for at skylde skattevæsenet penge. For efter 3. juli 2006 opkræver skattemyndighederne nemlig 7% i tillægsrente af det beløb, man måtte skylde skattevæsenet fra forrige års skattepligtige aktiviteter. Inden den dag kan man nå at indbetale skyldig restskat op til 40.000 kroner uden at få et rentesmæk.

Skylder du op til 40.000 kroner i skat, risikerer du rentesmæk af værste skuffe, hvis du ikke punger ud inden 3. juli.

Den del af en evt. restskat fra indkomståret 2005, der er under 16.400 kroner, indregnes i forskudsskatten for indkomståret 2007 og bliver altså løbende betalt i 2007. Det skyldige beløb opnår på den måde en gennemsnitlig kredittid på 12 måneder. Der er imidlertid ikke fradragsret for rentetillægget. Derfor svarer 7%-tillægget til en fradragsberettiget rente på 11% for skatteydere med negativ kapitalindkomst. Og for skatteydere med positiv kapitalindkomst svarer rentetillægget reelt til en fradragsberettiget rente på 18%.


Som renten på et paniklån

Allerede her nærmer vi os niveauet for rentesatserne på de dyreste paniklån. Men hvis det skyldige beløb er over 16.400 kroner, bliver det værre endnu. Skyldige beløb over denne grænse opkræves nemlig i tre terminer i løbet af efteråret 2006.

Rentetillægget er stadigvæk 7%, men kreditperioden er forkortet væsentligt til i gennemsnit 110 dage. Det bevirker, at den faktiske rentebetaling bliver skyhøj. For en skatteyder med negativ kapitalindkomst svarer rentetillægget derved til en fradragsberettiget rente på 35%. Og for en skatteyder, der betaler topskat, er den helt gal. Her svarer rentetillægget reelt til en fradragsberettiget rente på 57%. Den lader vi lige stå et øjeblik…

Tags

Anbefalede artikler