Udskyd livrenter

Se mere om, hvordan du udskyder livrente.

PENSION


Kort beskrivelse

En livrente giver som udgangspunkt månedlige udbetalinger, indtil du dør. Du kan dog også vælge at få livrenten udbetalt i en begrænset periode på mindst 10 år (ophørende livrente), men det er de såkaldt livsbetingede livrenter, der er interessante i denne sammenhæng. De kan være oprettet privat eller via arbejdsgiveren.

Mange arbejdsmarkedspensioner, hvor du som lønmodtager skal indbetale på en pension i kraft af dit ansættelsesforhold, er baseret på livsbetingede livrenteordninger. Dør du tidligt, er dine indbetalinger til livrenten i øvrigt tabt. Du kan dog designe livrenteordningen, så din ægtefælle overtager udbetalingerne, hvis du dør først, eller dine børn får penge, men disse “forsikringer” betaler du naturligvis for.

Regler for udskydelse

Kan du gå på folkepension som 65-årig, kan du som hovedregel få udbetalt livrenter, fra du fylder 60 år. Der er ingen aldersgrænse for, hvor sent du kan påbegynde udbetalingerne. Du har altså frit valg, men det er som hovedregel dumt at starte udbetalingerne, mens du stadig arbejder, da pengene så ofte bliver brandbeskattet.

Sådan gør du

Der vil som hovedregel være aftalt et udløb på din pension, da du oprettede den – altså en dato, hvor udbetalingen starter. Som oftest vil selskabet i god tid inden da kontakte dig for at oplyse, at udbetalingen snart påbegyndes, samt at du har mulighed for at udskyde udbetalingen til en senere alder

 

Tags

Anbefalede artikler