Udskyd indekskontrakter

PENSION

Kort beskrivelse

I perioden fra 1957 til 1971 kunne hver person oprette op til seks indekskontrakter. Det er pensionsordninger, hvor der ved udbetalingen sker en regulering i forhold til prisudviklingen siden dengang, og det er sikret ved, at staten i udbetalingsperioden udbetaler et indekstillæg.

De fleste indekskontrakter blev oprettet i pengeinstitutter, og der er udbetalingerne tidsbestemte, enten 10 eller 15 år, hvilket blev bestemt på oprettelsestidspunktet. En mindre del af indekskontrakterne blev oprettet i forsikringsselskaber med livsvarige udbetalinger.

Regler for udskydelse

For begge typer ordninger gælder, at man selv kan bestemme, hvornår udbetalingerne skal begynde mellem det 65. og 67. år. Udbetalingerne sker i månedlige beløb. Jo før man påbegynder udbetalingen, jo mindre bliver indekstillægget. Venter du til de 67 år, vil du ved de livsvarige indekskontrakter altså få udbetalt det maksimale beløb resten af dit liv.

Sådan gør du

Som udgangspunkt fortsætter indekskontrakten uændret, til man fylder 67 år. Vil du påbegynde udbetalingen før, skal du selv fremsætte ønske om det over for dit pengeinstitut eller forsikringsselskabet.

Tags

Anbefalede artikler