Udskyd folkepensionen

Se mere om, hvordan du udskyder din folkepension.

PENSION


Kort beskrivelse

Som pensionist kan man både modtage et grundbeløb og et pensionstillæg: Grundbeløbet er på 63.048 kroner. Ved arbejdsindtægt over 267.800 kroner reguleres det gradvist ned.

Pensionstillægget er på 63.468 kroner. Er du gift eller samlevende dog blot 29.640 kroner. Tillægget bliver ligeledes gradvist nedreguleret ved stigende indtægter.

Regler for udskydelse

Du kan vente med at få udbetalt din folkepension og siden få forhøjet pensionen med et tillæg. Det kaldes opsat pension. Tillægget udgør en fast procent af din folkepension før skat, og beløbet kaldes en venteprocent.

Venteprocenten opgøres som forholdet mellem det antal måneder, pensionen har været opsat, og den gennemsnitlige middellevetid for personer på den alder, som borgeren har ved overgangen til folkepension. Du skal arbejde mindst 1.000 timer om året i den tid, du udskyder folkepensionen, for at få tillæg.

Du kan højst udskyde folkepensionen i 10 år og må højst opsætte pensionen to gange (du kan således godt opsætte pensionen efter en periode, hvor du har fået pension).

Sådan gør du

Det er en forudsætning for at få opsat folkepensionen, at man har søgt om folkepension. Ansøgninger om folkepension og opsætning kan dog indgives samtidig. Ansøgninger sendes til kommunen.

 

Tags

Anbefalede artikler