Udsæt ATP, hvis du er sund

PENSION

Pensionsydelsen fra ATP er livsvarig og kan udsættes i op til ti år. Det vil være en fordel at udsætte sin ATP-ydelse, hvis man er ved godt heldbred, har rigeligt med løbende pensionsydelser og derfor gerne vil minimere skatten. Venter man med at modtage ATP-ydelse, giver det en højere ydelse. Den forøgende indtægt skal dog ud fra en snæver økonomisk synsvinkel kunne modsvares af længere levetid.

ATP er individuel, men ved normal livslang opsparing gælder disse satser for månedlig udbetaling: Hvis ATP udskydes til det fyldte 70. år, så skal man leve til det fyldte 80. år, før udskydelsen har tjent sig hjem. Hvis du derimod venter, til du er 75 år, så skal du leve til 86. år, før den tabte indkomst i de første ti år er kommet igen i form af højere ATP.

Tags

Anbefalede artikler