Udnyt aldersopsparingen før du går på pension

Med regeringens nye pensions-plan kan du spare mere op på alderspensionen uden at blive modregnet i folkepensionen de sidste år inden pensionen. Attraktivt, mener pensionsekspert.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

Det skal både kunne betale sig for dig at spare mere op og at blive på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen. Det er hovedpointerne i regeringens nye pensionsudspil, der har fremlagt 13 nye tiltag til at reformere pensionssystemet.

En af de væsentligste ændringer i regeringens pensionsudspil er muligheden for at spare mere op på en aldersopsparing sidst i arbejdslivet - uden at blive modregnet i folkepensionen.

Hvis planen bliver gennemført, vil du hvert år kunne lægge op til 55.000 kr. til side i de sidste fem år inden pensionsalderen. Til gengæld sænkes beløbsgrænsen til 5000 kr. for andre aldersgrupper.

Pensionsekspert: Brug aldersopsparingen
Den store forskel mellem aldersopsparingen og andre pensionsordninger er, at aldersopsparingen skal indbetales efter skat, men til gengæld ikke påvirker din folkepension og pensionstillæg. Derfor er den også attraktiv ifølge den uvildige pensionsrådgiver Brian Sandbæk.

”Fra du begynder at indbetale til pension, vil det oftest være en god ide at indbetale lidt til aldersopsparingen ved siden af dine øvrige pensionsindbetalinger. Når du så nærmer dig pensionen, er det en klar fordel at lægge en så stor del af dine pensionsindbetalinger som muligt over på aldersopsparingen,” vurderer Brian Sandbæk.

Han understreger samtidig, at en pensionsordning altid skal vurderes individuelt, da der er meget stor forskel på den optimale løsning alt efter alder samt løn- og skatteniveau, nuværende pensionsordninger og en række andre faktorer.

Fordel at begynde tidligt
Den bedste måde at undgå modregninger i pensionen er ifølge Brian Sandbæk at holde indbetalingerne under et vist niveau og starte med at spare op til pensionen i en tidlig alder.

”Start livrenteindbetalingerne tidligst muligt, og forlæng ratepensionsudbetalingerne i op til 30 år – i stedet for de 10 år, som mange får dem over i øjeblikket,” siger Brian Sandbæk.

Han henviser til, at en af de andre nye tiltag i regeringens pensionsplan er, at du kan få valgt at få udbetalt din ratepension over 30 år, hvor maksimalgrænsen tidligere lå på 25 år. Tiltaget skal afspejle vores længere levealder.

Tags

Anbefalede artikler