Tjek om du er forsikret mod stormen

Forsikring & Pension har i samarbejde med DMI lanceret en ny internettjeneste, så landets boligejere kan tjekke, hvordan huset eller lejligheden er forsikret mod skader som følge af vejret. Den ny tjeneste beskriver også vejret, den dag ulykken fandt sted.

PENSION


Hvert år koster det lunefulde, danske vejr de danske boligejere millioner af kroner i skader og reparationer af bolig og indbo.

Heldigvis kan du som boligejer forsikre dig imod stormskader, men det betyder ikke, at du er dækket af al slags vejr. Reglerne for hvornår en skade i forsikringsmæssig forstand skyldes dårligt vejr, er nemlig langt fra ukomplicerede.

Derfor har brancheforeningen Forsikring & Pension i samarbejde med DMI lanceret en ny internettjeneste, hvor målinger fra DMI kan ses sammen med forsikringsselskabernes regler for forskellige typer af vejrskader.

På denne måde kan du følge med i, om uvejret i netop dit område er omfattet af dine boligforsikringer.

Samtidig har tjenesten også en forebyggende effekt, fordi boligejerne nu kan blive advaret om kraftigt vejr i deres område, blandt andet på sms, og få gode råd til at forebygge skader på boligen.

Samme oplysninger som forsikringsselskaberne bruger

Informationerne på hjemmesiden stammer fra DMI’s mange målestationer over hele landet, og du kan søge i dataene ved at vælge en dato og din adresse på et kort.

På denne måde får du som privatperson adgang til præcist de samme data, som forsikringsselskaberne bruger, når de vurderer, om du er dækket af en skade som følge af vejret.

Find grænseværdierne

Forsikringsselskaberne regler for stormskader bygger på såkaldte grænseværdier for vejrforholdene.

Det betyder, at en skade kun bliver dækket som en vejrskade, hvis vejret er tilstrækkeligt slemt.

For eksempel er skader på grund af vinden normalt kun dækket af stormskade-forsikringen, hvis vindstyrken har været over 17,2 meter i sekundet, ligesom vandskader som følge af regnskyl normalt kun karakteriseres et erstatningsrelevant ‘voldsomt skybrud’, hvis der er faldet mere end 40 millimeter regn på et døgn, eller mere end 1 millimeter regn per minut i kortere tid.

Og det er altså disse værdier for vejret, som den nye tjeneste giver almindelige borgere adgang til.

Samlede erstatninger for stormskader

Større gennemsigtighed

Ifølge chefkonsulent hos Forsikring & Pension, Kasper Andersen, vil den nye tjeneste ikke ændre på, hvem der ender med at få erstatning for vejrskader.

I stedet skal hjemmesiden være med til at gøre forsikringsselskabernes skadebehandling mere gennemsigtige og forståelige for boligejerne.

“Før i tiden var det jo kun forsikringsselskabet, der kunne se de relevante data, og mange mennesker havde svært ved at forstå reglerne. Så det er primært for at skabe mere åbenhed, at vi har arbejdet på at lægge det ud til forbrugere. Når kunder og skadebehandlere kan se de samme data, kan sagerne også afsluttes hurtigere til gavn for både kunden og selskabet,” siger Kasper Andersen.

Men den enkelte boligejer tager jo stadig ikke del i jeres skadesvurdering, så hvordan skal den nye internettjeneste få sagsbehandlingen til at forløbe hurtigere end før?

“Nej det er selvfølgelig selskabet, der foretager sagsbehandling og skadevurderingen. Men det gør det jo lettere, hvis kunde og selskab hurtigt kan blive enige om, hvad der er sket, og hvad der er dækket. Det vil Forsikringsvejret hjælpe til.”

Har kunderne og forsikringsselskaberne tidligere ofte været uenige om, hvad der er sket, og hvad der er dækket?

“Nej. Det vi mener er, at man hurtigere og lettere kan nå til enighed. Tidligere har selskabet i nogle situationer måske været nødt til at sende en taksator ud til kunden for at konstatere, at der er skader. Nu kan man hurtigt se, at den er god nok, at der har været skybrud på kundens adresse. Og omvendt vil kunden også hurtigt kunne se på Forsikringsvejret, om det har regnet eller blæst tilstrækkeligt meget til, at skaderne er dækningsberettigede på forsikringen,” siger Kasper Andersen.

På hjemmesiden kan du også læse mere om de generelle regler for forsikringsdækning af stormskader, skybrudsskader og skader som følg af lynnedslag, samt blive klogere på dit eget forsikringsbehov.

Samlede erstatninger for vandskader som følge af skybrud og storm

Prøv den ny tjeneste her: www.forsikringsvejret.dk

Læs mere om erstatning af stormskader på: www.forsikringsogpension.dk eller på www.forsikringsoplysningen.dk.

Vær opmærksom på, at stormskader ikke er at forveksle med skader efter stormflod. Stormflodspuljen, der dækker skader efter stormflod hvis boligen er brandforsikret, er et statsligt initiativ, og der er andre, meget nøjagtige krav til, hvornår noget er en stormflod, blandt andet vandstanden og vindretningen. Hvis du bor i et kystnært og lavtliggende område, og vil vide mere om erstatningen for stormflod, kan du læse mere på www.stormraadet.dk

 

 

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display