Tine Aurvig får ingen million-pension

Tine Aurvig-Huggenberger taber og skal betale sagens omkostninger på 550.000 kr.

PENSION

LO’s tidligere næstformand Tine Aurvig-Huggenberger får ingen kæmpepension fra LO.

Landsretten har netop afgjort, at hun ikke har ret til den såkaldte tilsagnspension fra LO.

Dermed omstøder Landsretten dommen fra Københavns Byret, der i marts 2010 gav hende medhold i, at hun skulle have udbetalt mellem seks og otte millioner kroner fra LO.

Udover, at Landsretten har frataget hende retten til pensionen, skal hun sammen med HK Privat betale sagens omkostninger på i alt 550.000 kroner.

Landsrettens lægger i afgørelse vægt på, at “afgang” fra LO betyder afgang til pension og ikke selvvalgt afgang, fordi man f.eks. taber et formandsopgør.

“Efter landsrettens opfattelse må det derimod lækkes til grund, at tilsagnspensionsordningen i overensstemmelse med den tilblivelseshistorie og formål fortsat har haft som en forudsætning for opnåelse af tilsagnspensionen, at tillidsmanden arbejdede i den pensionsgivende stilling frem til pensionsalderens indtræden,” skriver landsretten i sin afgørelse.

Landsretten har lagt vægt på vidneudsagn fra medarbejdere i PensionDanmark, der er det pensionsselskab, der forvalter den særlige pensionsordning.

Deres udsagn har talt til fordel for, at den særlige pension kun kunne opnås, hvis man blev på sin post frem til pensionsalderen, og ikke hvis man selv opsagde stillingen, som Tine Aurvig gjorde det efter formandsopgøret i 2007. 

Den såkaldte tilsagnspension blev afskaffet på LO-kongressen i 2003. Kun LO-formand Harald Børsting og faglig sekretær Marie Louise Knuppert har mulighed for at få den lukrative pension, når de går af. 

Pensions-fejden har splittet fagbevægelsen, ikke mindst fordi det er HK/Privat, der har ført sagen for Tine Aurvig-Huggenberger.

Tags

Anbefalede artikler