Spar skat gennem dit eget ApS

Driver du en lille virksomhed med et fornuftigt overskud, gør nye regler det endnu mere attraktivt at oprette et anpartsselskab.

PENSION

‘Side 1: Spar skat gennem dit eget ApS’

Er du selvstændig på fuld tid, eller driver du blot en lille virksomhed ved siden af dit lønarbejde, har du gode muligheder for at slippe for både topskatten på 15 procent og arbejds-markedsbidraget på 8 procent. Opskriften er et anpartsselskab (ApS), hvor du sørger for den optimale fordeling mellem løn og udbytte. Gevinsten er en relativ lav beskatning af både personlig indkomst og aktieindkomst.

 

At oprette et ApS har sådan set hele tiden været en mulighed, men der er ikke desto mindre tre gode grunde til, at det i dag er en mere interessant mulighed end tidligere:

 

1. SKAT: Selskabsskatten er nedsat fra 28 til 25 procent fra og med 2007. Isoleret set giver det en skattebesparelse på 1-2 procentpoint for årsindkomster i niveauet omkring 600.000 kroner. (Fra 2008 forhøjes skatten på udbytter til 45 procent, hvilket dog kun rammer udbytter på over 100.000 kroner – og 200.000 kroner for ægtepar.)

 

2. REVISION: Selskaber kan fravælge den lovpligtige revision, der typisk koster 5.000 til 15.000 kroner årligt. Virksomhederne skal leve op til 2 ud af 3 følgende krav: Højeste balancesum på 1,5 millioner kroner, maksimal nettoomsætning på 3 millioner kroner eller højst 12 ansatte.

 

3. ETABLERING: Du behøver ikke at betale en krone for at stifte et ApS, hvis du gør det selv. Oven i de kontante fordele tilbyder anpartsmodellen en mere enkel struktur, hvor hele virksomhedens økonomi er kapslet ind i selskabet. Din egen privatøkonomi er skarpt adskilt fra virksomhedens økonomi, hvilket overflødiggør en række diskussioner med skattevæsenet.

 

Du skal optimere skatten
Selv om anpartsselskaber i nogles øjne er noget langhåret noget, der kræver både advokat- og revisorbistand, er virkeligheden i dag en helt anden. Som vi viser på side 58, kan du ved hjælp af en digital signatur på kort tid stifte dit eget anpartsselskab helt gratis over nettet. Og er du ferm til tal og regneark, kan du som nævnt spare udgiften til revisor.

 

Selve skatteoptimeringen handler som udgangspunkt om at skaffe sig et overblik over ens samlede økonomi. Mere præcist drejer det sig om faktorer som lønindkomst, pension og økonomien i anpartsselskabet. Et helt centralt element er, at du gennem et ApS har mulighed for at justere på forholdet mellem din lønindkomst og dit udbytte fra selskabet. Som ansat i dit ApS bestemmer du nemlig selv din løn, og som eneejer af selskabet bestemmer du også selv, hvor meget du vil udlodde i udbytte eller spare op i selskabet. Lønnen beskattes som personlig indkomst (PI), mens udbyttet beskattes som aktieindkomst.

 

Begge skattesystemer indeholder bundgrænser, hvor skatten stiger i takt med indkomsten. Rent skattemæssigt er det derfor oplagt at fordele din indkomst mellem løn og udbytte, så du i begge skattesystemer slipper for de højeste skattesatser.

‘Side 2: Spar skat gennem dit eget ApS’

Tags

Anbefalede artikler