Spar op i aktier, og behold tillæg

Maksimer dit offentlige pensionstillæg ved at placere formuen i aktier. Sælg dem ikke, men belån dem i stedet, og få dermed både fradrag og høj levefod.

PENSION

TIlrettelægger du dine indkomst- og formueforhold som pensionist optimalt, kan du både opnå en høj levefod og modtage skattefinansierede velfærdsydelser. Kilden til denne optimering er reglerne omkring fastsættelsen af pensionstillægget. Men først lidt om reglerne. Pensionister er berettiget til pensionstillægget, der for enlige er 61.560 kroner og for gifte/ samlevende 28.752 kroner i 2008. Dette tillæg nedtrappes med henholdsvis 30 og 15 procent i takt med indkomster ud over folkepensionen på henholdsvis 57.300 kroner og 115.000 kroner.

Nedtrapningen skal opfattes som en skat, og da skatter bør minimeres, kigger vi nærmere på, hvad det er for en indkomst, der reducerer pensionstillægget, og hvilken der “øger” skatten. Det er primært personlig indkomst, det vil sige løn og pensioner inklusive ATP, SP samt kapitalindkomst og aktieindkomst over 5.000 kroner årligt.

Spar op i aktier

Opgaven går i al sin enkelhed ud på at reducere disse indkomster mest muligt og dermed opnå mest muligt af det skattefinansierede pensionstillæg. Det kan gøres på følgende måde: Begynd så tidligt i livet som overhovedet muligt med at spare op i gode, solide, veldrevne danske og udenlandske aktier – helst aktier uden udbytte. Undgå for alt i verden at sælge, da det kan udløse skat. Placer så meget som muligt af din frie formue i aktier hen imod tidspunktet for pensionering, og overvej i høj grad, når du fylder cirka 55 år, om du i stedet for at indbetale på skattebegunstigede pensionsordninger skal spare op i aktier for frie midler.

Hvis du regner med at få udbetalt tilstrækkeligt til, at dit pensionstillæg bliver beskåret, bliver du reelt ramt af en marginalskat på cirka 56 procent (bundskat plus skatteværdi af mindre pensionstillæg, enlig).

Minimer løbende pensioner, og spar op i aktier. dermed kan du opnå en høj levefod og velfærdsydelser beregnet for ubemidlede.

Belån dine aktier

Den dag folkepensionen begynder at rulle ind på kontoen, bør dine løbende pensioner være så lave som muligt. Du kompenserer din manglende indkomst ved din store aktiebeholdning. Her skal du sælge ud af aktierne ved at sælge dem med tab først, da tabet kan fradrages.

Begræns aktieindkomsten til maksimalt 5.000 kroner om året. Tilbage har du en beholdning af aktier med større eller mindre indkomstreducerende, potentielle kursgevinster. Den aktiebeholdning belåner du i din bank på samme måde som du belåner din bolig. Renten er lav, da sikkerheden er god.

Lad boet betale skatten

Den stigende gæld, du dermed får, generer negativ kapitalindkomst, som både medfører en lavere skat og et øget pensionstillæg. Den dag du dør, vil boet have en stor gæld og i bedste fald en aktiebeholdning, som ved realisation udløser en stor skat. I det mest ekstreme tilfælde vil der ikke være penge i boet til at dække skatten, og du har dermed maksimeret din levefod ved at dø med gæld.

Denne meget stringente og ekstremt optimerende opsparingsadfærd, er næppe realistisk i sin rene form. Men optimeringsvinklen, der står tilbage, er klar: Minimér dine løbende pensioner, og spar op i aktier, der senere kan belånes.

Dermed får du en høj levefod med flest mulige skattefinansierede velfærdsydelser, der oprindeligt var tiltænkt ubemidlede pensionister. Som ansvarlig borger håber jeg dog, at politikerne er forudseende nok til at indarbejde den stærkt øgede private pensionsopsparing i tilrettelæggelsen af fremtidens velfærdsydelser på en klog måde.

Tags

Anbefalede artikler