Søren sendte sin topskat på arbejde - nu har han udsigt til en ekstra pensionsopsparing på 870.956 kr.

Søren har i mange år betalt topskat, uden at overveje sine alternativer. Men tilbage i december 2014 valgte han at sende sin topskat ud at arbejde. Nu, efter præcis 24 måneder, har hans topskat finansieret hele indskuddet til en investering, som de næste 18 år giver ham årlige udlodninger på 41.145 kr. i gennemsnit. Se hvordan Sørens topskat bliver til en ekstra pensionsopsparing.

Annonce

PENSION

Sådan omlægger Søren sin topskat til opsparing
Søren er 47 år og har i en årrække haft en god årsløn på 1-1,2 mio. kr. Dermed ligger en stor del af hans skattepligtige indkomst over topskattegrænsen, som i 2016 er på 467.300 kr. Sørens samlede skatteprocent af denne del løber op på ca. 56 pct., efter først at have betalt 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag og herefter 37 pct. (kommuneskat, bundskat, sundhedsbidrag) samt ekstra 15 pct. i topskat. Det synes han er rigtig meget.

For to år siden fik han øjnene op for en investering, hvor han kunne anvende sin topskat til at bidrage til omlægningen fra fossile brændstoffer til grøn energi, samtidig med at han over 20 år kunne skabe en ekstra pensionsopsparing på 870.956 kr.

Politisk opbakning til grøn omstilling
Omstillingen fra fossile brændstoffer til grøn energi står højt på den politiske dagsorden i Europa. I Danmark betyder den politiske opbakning til den grønne omstilling, at investering i f.eks. solcelleparker kan afskrives med hele 25 pct. pr. år.

Afskrivningerne betyder, at et solcelleprojekt – på trods af et driftsoverskud – de første år giver et skattemæssigt underskud, som en investor kan fratrække i sin indkomst. På den måde er det muligt at spare topskatten.

Søren havde sit indskud retur efter to år
Da Søren investerede i et solcelleprojekt tilbage i 2014 fik han et skattefradrag på 576.000 kr. mod et indskud på 560.000 kr. for en 10 pct. ejerandel. Fradraget gav ham en reel skattebesparelse på 303.115 kr. i 2014, som han fik udbetalt fra skat med det samme. Det er i dag 24 måneder siden, at Søren investerede, og fradragene i projektet har nu finansieret hele hans indskud.

En sund opsparing med flere fordele
Søren ville gerne arbejde med sin topskat, men han ønskede ikke at bruge lang tid på at passe sin investering. Han peger selv på en række faktorer, som fik ham til at investere sin topskat i et solcelleprojekt hos Obton:

Økonomiske fordele:

  • Jeg får i gennemsnit udlodninger på 41.145 kr. hvert år de næste 18 år
  • Jeg opnår et robust afkast, som er uafhængigt af aktie- og obligationsmarkedet
  • Jeg omlægger min topskat til en supplerende pensionsopsparing på 870.956 kr.
  • Jeg kan spare mere op, uden betydelig påvirkning af min daglige økonomi
  • Jeg har efter 24 måneder fået mit indskud retur pga. store skattefradrag

Miljømæssige fordele:

  • Jeg producerer grøn strøm svarende til det årlige energiforbrug i 30-35 husstande
  • Jeg sparer miljøet for Co2-udslip svarende til udledningen fra 40-45 personbiler
  • Jeg bidrager til at fremskynde omstillingen fra fossile brændstoffer til grøn energi

Omlæg topskat til opsparing inden årsskiftet
Har du en indkomst på over 800.000 kr. i 2016, og vil du lære, hvordan du – ligesom Søren – kan få din betalte topskat retur inden årsskiftet og investere den i en solcellepark med en stabil løbende indtjening.

Modtag gratis informationsmateriale her

NB: Søren er en tænkt person, hvis investeringsprofil minder om den typiske investor hos Obton

Tags

Anbefalede artikler