Skattereform: Se her hvad skatteudspillet koster dig

Regeringen har fremlagt sin skattereform. Se her, hvordan den kommer til at påvirke din økonomi.

PENSION

Det største politiske udspil under SRSF-regeringen er nu fremlagt. Dele af skattereformen var allerede blevet afsløret i små brudstykker, men nu er hele udspillet blevet præsenteret i spejlsalen på Christiansborg.

- Vi får et stærkere Danmark med flere i arbejde, penge til velfærd og råd til at investere i vores fremtid, sagde Helle Thorning-Schmidt (S) foran pressen.

Skattereformen fylder 350 sider, og den skal sænke skatten på arbejde markant, men samtidig have “en rimelig social balance”.

- Skattereformen vil betyde et stort bidrag til vækst og job, sagde statsminister Helle Thorning-Schmidt.

Der er også lagt op til at gøre virksomhedernes muligheder for investeringer mere gunstige.

- Vi forventer, at investeringsvinduet vil fremrykke investeringer for op mod 20 milliarder kroner frem mod 2020, lyder det fra statsministeren.

Der skal findes et flertal til reformen, får den kan vedtages, og umiddelbart lægger indholdet op til et samarbejde med de borgerlige oppositionspartier. De første forhandlinger starter klokken 15 i eftermiddag.

Her kan se få overblikket over hovedpunkterne:

 • Regeringens skattereform muger kraftigt ud i antallet af personer, for hvem det stort set ikke kan betale sig at arbejde. 55.000 flere får stor gevinst af at være i job.
 • Regeringen vil hæve grænsen for, hvornår man betaler topskat med 78.000 kroner. Grænsen kommer til at gå ved 467.000 kroner. Det skal ske løbende over de kommende ti år. 250.000 danskere undgår på den konto at betale topskat, viser regeringens beregninger.
 • Boligejeres rentefradrag forringes. Regeringen vil sænke rentefradraget mere end allerede planlagt, så det i 2020 kommer ned på 20,4 procent på renteudgifter på over 50.000 kroner for enlige og 100.000 kroner for ægtefæller.
 • Beskæftigelsesfradraget øges. Danske skatteydere har et beskæftigelsesfradrag, hvis de er i arbejde og får løn. Fradraget hæves gradvist til 10,65 procent i 2020. Enlige forsørgere får det tredobbelte fradrag. Beskæftigelsesfradraget er i dag 4,4 procent dog højest 14.100 kroner om året.
 • Børnechecken trappes gradvist ned for familier, der tjener mere end 700.000 kroner.
 • Overførselsindkomster (kontanthjælp, dagpenge og førtidspensionister efter 2003) skal prisreguleres, så de i fremtiden reguleres efter prisudviklingen i samfundet og ikke som i dag efter lønudviklingen. Eksempelvis vil dagpengemodtagere på lang sigt miste 13.000 kroner om året. Folkepensionister og SU-modtagere er ikke en del af ændringen.
 • Regeringen ønsker at forhøje ældrechecken med 4500 kroner før skat og pensionstillægget med 750 kroner før skat.
 • Førtidspensionister, der er på ordningen fra før 2003, får mulighed for at komme på den nye ordning. Det vil ifølge regeringen hjælpe cirka 60.000 førtidspensionister, der vil få op mod 10.000 og 15.000 kroner mere årligt.
 • Pengene fra overførselsindkomster skal ud over pensionisterne også bruges til en job- og investeringspræmie, så virksomheder kan købe nye maskiner til at udvide produktionen, hvilket skal skabe 7000 nye arbejdspladser.
 • Indsats mod østarbejdere. Skattesystemet favoriserer i dag underbetalt østeuropæisk arbejdskraft. Udspillet indeholder forslag til at halvere rejsefradraget i forbindelse med ansættelse af udlændinge fra 50.000 til 25.000 kroner.
 • Højere skattefradrag for virksomheders investeringer. Virksomhederne skal have et højere skattefradrag for investeringer i resten af 2012 og 2013. Formålet er at skaffe flere arbejdspladser og kickstarte økonomien.
 • Den såkaldte lønsumsafgift for banker hæves med 1,8 procent til 12,3 procent, hvilket giver 390 millioner kroner.
 • Iværksætterskatten, som den forrige regering indførte, afskaffes.
 • Beskatningen af fri firmabil skal stige.
 • Fedtafgiften, forbrugsafgifterne på kaffe, cigaretpapir, glødepærer, alkohol og te, vandafgiften, vægtafgiften og afgiften på dieselbiler skal skaffe regeringen 2,75 milliarder kroner.

Kilder: Regeringen og forskellige medier

 

Tags

Anbefalede artikler