Skat kan beregne din aktieindkomst

Efter den nye skattereform kan Skat nu, automatisk hjælpe dig med at beregne gevinster eller tab på aktier og investeringsbeviser. Men du skal stadig være opmærksom.

PENSION

Skat kan fra og med dette skatteår hjælpe dig med automatisk at beregne gevinster eller tab på aktier og investeringsbeviser.

Det er en konsekvens af skattereformen, der indeholder nye krav om, at danske fondshandlere skal indberette køb og salg af aktier og investeringsbeviser til Skat. Tidligere var det kun salg, der blev meddelt til skatte-myndighederne. Men du kan desværre ikke læne dig tilbage og tro, at Skat ordner alt for dig.

Godt nok har Skat pr. 31. december 2009 fået oplysninger om borgernes beholdninger af aktier og investeringsbeviser fra alle danske depotførende pengeinstitutter og børsmæglere, men det mangler oplysninger om købstidspunkt samt anskaffelsessum.

I slutningen af i år eller i begyndelsen af 2011 får du mulighed for via din skattemappe på skat.dk at opdatere anskaffelsessummer og købstidspunkter for beholdningen pr. 31. december 2009.

Når det er på plads, kan Skat for 2010 beregne din aktieskat for 2010, da det løbene gennem hele året får oplysninger om køb og salg. Der er dog en undtagelse for personer med udenlandske depoter, da Skat ikke har oplysninger om deres beholdninger, køb og salg.

Tags

Anbefalede artikler