Skal jeg omlægge til en aldersopsparing straks?

PENSION

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØRGSMÅL:

Jeg har et større beløb på en kapitalpension og vil omlægge den til en aldersopsparing for at opnå skatterabatten på 2,7 procent, men hvad kan bedst betale sig for mig? At gøre det hurtigst muligt, eller at vente indtil lige før årsskiftet 2014/2015, hvor muligheden udløber? J.E., Gentofte

SVAR:

Det er rigtigt, at du i år kan omlægge din kapitalpension til en aldersopsparing mod at betale 37,3 procent i afgift, mens du normalt skal betale 40 procent, og dermed opnår du en skattebesparelse på 2,7procent. Det er et godt spørgsmål, om du skal omlægge hurtigst muligt eller vente til årsskiftet. Lad os tage et konkret eksempel med en kapitalpension med et indestående på 1.000.000 kroner:

*HVIS VI OMLÆGGER NU: I den ene situation lader vi kapitalpensionen omlægge med det samme til en aldersopsparing og betaler afgiften på 37,3 procent, og derefter er det kun det tilbageværende beløb på 627.000 kroner, der forrentes resten af året. Ved 5 procent forrentning giver det 31.350 kroner i rente, så du ved årets udgang har 658.350 kroner.

*HVIS VI VENTER: I den anden situation omlægges kapitalpensionen først sidst i 2014, og hele beløbet på 1.000.000 kroner forrentes indtil da med 5 procent, så der til den tid står 1.050.000 kroner på kontonen. Efter de 37,3 procent i afgift ved omlægningenstår der 658.350 kroner. Præcis det samme beløb.

Når vi alene ser på forrentningen, er der altså ingen forskel på, hvornår omlægningen sker. Der kan dog være forhold omkring omkostningerne, der ændrer dette billede. Og bemærk, at det først er efter omlægningen, at du kan indskyde årets beløb på din aldersopsparing - 28.100 kroner i 2014 - og få disse penge indføjet under den lempelige beskatning af pensionsafkastet på 15,3 procent.

Hilsen Per Strøm (Pensionschef i Handelsbanken og ekstern underviser i pension)

Stil selv spørgsmål om pension til Per Strøm her

Tags

Anbefalede artikler