Send svigermor til Sverige

I Sverige har man afskaffet boafgiften. Og det kan betyde store besparelser ved rettidig omhu, når formuen skal sendes videre til arvingerne.

PENSION

‘Side 1: Send svigermor til Sverige’

Ganske mange ønsker givetvis deres svigermødre et vist sted hen. Og det sted kunne godt være Sverige. Især hvis svigermor er lidt oppe i årene, for mens vi i Danmark stadig synes, at man med rimelighed kan forlange boafgift på helt op til 36,25 procent i forbindelse med dødsfald, så er den tilsvarende afgift helt og aldeles ganske afskaffet i Sverige per 1. januar 2005.

Og det kan betyde rigtig mange kroner og ører, når boet skal gøres op. Sverige er ikke det eneste europæiske land, der ikke opkræver boafgift. Blandt andre har også portugiserne for nylig ophævet den. Men hvor tilflytning til et land som eksempelvis Portugal alene af boafgiftsmæssige årsager måske ikke synes at være en realistisk option for de fleste, så vil en tilflytning til Sverige i manges tilfælde være en meget mere realistisk konstruktion.

Pendlerfolket har allerede i forvejen i stor stil indtaget det sydlige Sverige på flugt fra de høje danske boligpriser, og der tales mange steder decideret om danskerghettoer. Og fremover vil disse ghettoer måske blive suppleret med danske pensionistghettoer. For ønsker man at sikre sine efterkommere bedst muligt økonomisk, er det en oplagt mulighed at henlægge sit otium til det svenske.

I Danmark betaler man op til 36,25 procent i boafgift. I Sverige betaler man ingenting!

Flere forhold spiller ind

Men hvad kræves der så for at blive undergivet de svenske arveskatteregler og samtidig undgå de danske boafgifter, når den tid kommer? »Om man er afgiftspligtig i Danmark og/eller Sverige, reguleres dels af de interne danske og svenske regler, dels af en overenskomst mellem landene vedrørende undgåelse af dobbeltbeskatning af arv og gave,« forklarer skatteekspert Dennis Volder fra det finansielle rådgivningsfirma Inwema.

Og meldingen fra skatteeksperten er, at man som udgangspunkt skal sikre sig, at man er omfattet af fuld svensk skattepligt og fuldt ude af den danske skattepligt, hvilket normalt vil være ensbetydende med, at rådigheden over enhver helårsbolig i Danmark må opgives. »Alternativt skal man sikre sig, at man har været bosiddende i Sverige i mindst 5 af de seneste 7 år forud for dødstidspunktet, for at være helt sikker på at undgå de danske arveregler,« forklarer Dennis Volder.

‘Side 2: Send svigermor til Sverige’

Tags

Anbefalede artikler