Sandheden om efterlønnen

Efterlønnen er en fantastisk pensionsordning, hvis den aktiveres på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt.

PENSION

Er det godt eller skidt at betale til efterløn? At dømme efter diverse eksperter og politikernes lyst til at aflive ordningen tyder det på, at det er en god ordning – for god. Sandheden er dog mere nuanceret og afhænger helt af dine øvrige pensionsopsparinger.

Lad mig først og fremmest slå fast, at den politiske kapital og troværdighed, der er investeret i efterlønsordningen, er så stor, at det er min overbevisning, at eventuelle fremtidige ændringer af efterlønnen ikke afgørende vil skade dem, der allerede er i ordningen. Der vil komme ændringer, det er sikkert, og den afskaffes måske en dag, men de, der er i ordningen,skal nok få noget ud af det – om ikke andet så de penge, de allerede har betalt.

Reglerne kort fortalt
Om reglerne kan det kort siges, at man skal betale til ordningen i 30 år. Der kan tidligst ske udbetaling fem år før folkepensionsalderen. Man skal være medlem af en akasse i 30 år. Det betyder alt i alt, at det i gennemsnit koster 9.865 kroner om året her i 2009 at “spare” op til efterløn. Af det beløb skal der i gennemsnit betales 4.789 kroner årligt for medlemskabet af a-kassen, der jo desuden sikrer dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed.

I forbindelse med udstedelse af efterlønsbeviset skal værdien af alle ens øvrige pensionerne opgøres, og der kan ske modregning i efterlønnen. Det er for kompliceret at redegøre for reglerne i detaljer, men pointen er, at du skal sætte god tid af til at drøfte alle detaljerne med a-kassen cirka et halvt års tid før den tidligste dato for efterløn. Glemmer du det, kan du stole på, at akassen kontakter dig i tide.

Efterløn eller skattefri præmie
Hvis man har ret til efterløn, men vælger ikke at modtage den, så kan man i stedet få en såkaldt skattefri præmie, der for fuldtidsforsikrede er på 135.720 kroner i 2009. Er det en fordel? Nej – ikke hvis man medregner udgiften til a-kasse oven i efterlønsbidraget. På 30 år koster efterlønsordningen efter skattefordel cirka 107.000 kroner i rent efterlønsbidrag. Medregnes a-kassebidraget, er prisen cirka 220.000 kroner.

Her er regnet uden rentes rente-effekt og uden prisstigning, da de to dele stort set ophæver hinanden. Isoleret set opnås størst udbetaling ved at gå på efterløn længst muligt, det vil sige i de maksimale fem år. Over de fem år giver det for en fuldtidsforsikret alt i alt 858.000 kroner før skat og uden rentes rente-effekt og pristalsregulering (91 procent af dagpengesatsen – det vil sige 171.600 kroner om året).

Tre år giver 565.500 kroner (100 procent dagpengesats – 188.500 kroner om året). Efterlønnen beskattes på lige fod med andre pensioner, det vil sige som personlig indkomst, dog betales der ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis man vælger efterlønnen i de maksimale fem år, sker der imidlertid modregning i efterlønnen i forhold til de privat- eller arbejdsgiveradministrerede ordninger, man måtte have – og det uanset om de udbetales eller ej. Venter du to år, sker der kun modregning på 55 procent af værdien i ratepensioner og livrenter, der er under udbetaling.

Disse modregningsregler er desværre ganske komplicerede og ikke gjort nemmere af, at man på den ene side gerne vil have mest mulig efterløn og på den anden side gerne vil have tilstrækkelig mange penge til ikke at dø af sult.

Sådan optimerer du
For langt de fleste personer med pæne private pensionsordninger vil det optimale være at vente med at gå på efterløn indtil maksimalt tre år før folkepensionsalderen. Udskyd udbetalingen fra andre pensionsordninger så længe som muligt. Dels fordi beskatningen i pensionsordninger er lav, kun 15 procent, dels for at opnå en attraktiv rentes rente-effekt.

De penge, der måtte mangle, kan du enten tage fra anden fri opsparing eller låne i boligen. Personer med ingen eller meget begrænsede pensionsordning bør vælge at gå på efterløn tidligst muligt. Men alle, der er med i efterlønnen, skal søge kompetent individuel rådgivning i a-kassen, når tiden nærmer sig. Forkerte beslutninger kan koste dyrt.

Tags

Anbefalede artikler