Sand eller falsk om din skat II

De danske skatteregler er komplicerede og giver anledning til mange myter. Her afdækker vi 10 af dem. Bl.a. om Skat har en sort bog over landets borgere.

PENSION

‘Side 1: Sand eller falsk om din skat II’
SÅDAN ER VIRKELIGHEDEN


Nej, det er ikke muligt at komme i fængsel som alternativ til at betale sin skat. Den form for gældsfængsel blev afskaffet for flere hundrede år siden. Hvis du ikke har mulighed for at betale din skattegæld, kan du i stedet søge om eftergivelse. Eller også kan du søge om gældssanering, hvor al din gæld kan blive helt eller delvist saneret.

 

Hvis man får en bøde i en straffesag, kan man i visse tilfælde sidde bøden af. Udgangspunktet er dog, at bøder skal betales, og hvis det ikke sker, skal bøden tvangsinddrives. En person, der er idømt en bøde, kan ikke vælge at afsone bøden i stedet for at betale. Er inddrivelse af bøden ikke mulig, træder en forvandlingsstraf i fængslet i stedet for betaling. Forvandlingsstraffen fastsættes normalt af retten samtidig med bødens fastsættelse, men den kan også fastsættes af politiet.

 

KONKLUSION: FALSK

 

Advarsel: Skat har ret til at fremtvinge en selvangivelse hos erhvervsdrivende ved at pålægge skatteyderen dagbøder. Hvis dagbøderne ikke kan inddrives, og skatteyderen fortsat ikke vil aflevere sin selvangivelse, kan man forvandle dagbøderne til fængselsstraf for på den måde at tvinge skatteyderen til at aflevere selvangivelsen.

 

I dag er der indført en mulighed for, at Skat kan betale en revisor for at udarbejde regnskab og selvangivelse, så man slipper for tvangsdagbøderne. Men det er på skatteyderens regning, og kravet kan inddrives på linje med skyldig skat.

 


SÅDAN ER VIRKELIGHEDEN
De seneste år har Skat undersøgt tusindvis af danske hjemmesider for nethandel og onlineauktioner. Det anslås, at der i Danmark handles for omkring 50 milliarder kroner på de elektroniske markedspladser, og Skat kigger dig over skulderen, når du sælger varer på Den Blå Avis, Trendsales, QXL eller andre handelspladser.

 

Det er helt lovligt at sælge sine private ting på internettet, og det er ikke skattepligtigt, når du sælger noget, der er blevet anskaffet til privat brug. Skat bliver dog interesseret, når folk sælger varer i så stort omfang, at det formodes at være salg af varer, der er anskaffet med henblik på videresalg.

 

KONKLUSION: SANDT

 

Husk at: Sidste år kontaktede Skat godt 1.000 danskere, der solgte så meget via nettet, at de skulle betale moms. Skat samarbejder med flere af de store salgsportaler og modtager lister over sælgere, der har solgt for store beløb inden for det seneste år. Listerne bliver herefter matchet med Skats systemer for at finde ud af, om sælgerne har husket det hele på deres årsopgørelse.

 


SÅDAN ER VIRKELIGHEDEN
Selv om Skat har svært at komme til bunds i restancesagerne, skal du på ingen måde misunde dem, der har gæld til det offentlige. Skat har nemlig bedre inddrivelsesmuligheder end private kreditorer. Det gælder blandt andet retten til at foretage lønindeholdelse, hvor Skat kan forhøje din trækprocent og bruge de ekstra skattekroner til at betale af på din offentlige gæld.

 

Skat har også sine egne pantefogeder, der hurtigt kan tage udlæg i dit indestående på en bankkonto, i dit indbo, i din bil eller i din bolig. Andre kreditorer skal have fogedrettens hjælp til dette. Og hvor andre kreditorer skal have en retskendelse, er Skat selv dommerens forlængede arm. Skat kan også foretage modregning, hvis du skal have penge tilbage i skat.

 

KONKLUSION: FALSK

 

Godt tip: Det er dyrt at skylde penge til Skat. Renterne af det meste af offentlig gæld er nemlig ikke fradragsberettiget, og renterne er samtidig høje. Lån derfor hellere pengene i banken, og få fradrag for renterne.

 

Skat har også den særlige mulighed, at de kan foretage udlæg hos din ægtefælle for din skattegæld, når visse betingelser er opfyldt. Eksempelvis er det kun den skattegæld, du har oparbejdet, mens I har været gift, som din ægtefælle hæfter for.

 

[emediate]

SÅDAN ER VIRKELIGHEDEN
Skat har en række oplysninger, som de får ved indberetning fra arbejdsgivere og banker med flere. Derudover indhenter Skat oplysninger til brug for den konkrete ligning.

 

Du er forpligtet til på Skats opfordring at aflevere oplysninger, der skal bruges til kontrol af din selvangivelse. Som hovedregel får du selv mulighed for at aflevere, men hvis det ikke sker, kan Skat få oplysningerne fra en tredjepart.

 

Hvis formålet med kontrollen ødelægges ved at indhente oplysningerne hos dig selv, kan der være situationer, hvor du ikke spørges først. Uanset valg af metode ligger det fast, at Skat ikke behøver en retskendelse for at se udskrifter af dine bankkonti.

 

KONKLUSION: SANDT

 

Godt tip: Sælger du hobbyting, opstår skattepligten, når det er tydeligt, at du har anskaffet materialer og lavet tingene med videresalg for øje. Hvis der derimod er tale om indtægter ved salg af almindeligt indbo, er det skattefrit. Hvis du vil slippe for beskatning, skal du nøjes med at sælge de hjemmelavede hobbyting, som du har lavet til dig selv, og som du først finder frem fra gemmerne og beslutter dig for at sælge efter nogen tid.

 

[emediate]

SÅDAN ER VIRKELIGHEDEN
Skat har gennem årene lavet adskillige kontrolaktioner mod sommerhusejere, der ikke selvangav indtægter ved udlejning. Der var typisk tale om, at de store udlejningsbureauer udleverede oplysninger om lejeindtægt på de sommerhuse, der blev udlejet gennem dem. Laver man aftale med et udlejningsbureau, der annoncerer sommerhuset på internettet eller i et katalog, er det naivt at tro, at Skat ikke ved det.

 

Og hvis Skat først får færten af, at du udlejer dit sommerhus, så har de så mange kontrolmuligheder, at du ikke kan holde udlejningen skjult. Har du et sommerhus, som en sjælden gang udlejes privat, skulle man tro, at Skat aldrig kunne finde frem til det. Det er dog ikke usandsynligt, at Skat får et tip, og så ruller lavinen.

 

Mange københavnere øjnede muligheden for at tjene nogle lommepenge under klimatopmødet i København i december 2009. Der var nemlig mulighed for gennem topmødets officielle hjemmeside at udleje sin bolig. Det siger sig selv, at Skat også kender til udlejningen.

 

Indtægter fra værelsesudlejning er skattepligtigt, men typisk vil man ikke komme til at betale skat af lejeindtægten fra nogle få dages udlejning. Man har nemlig et skattefrit bundfradrag.

 

KONKLUSION: FALSK

 

Godt tip: Det betaler sig ikke at snyde med sommerhusudlejningen. Hvis Skat opdager, at du ikke har indtægter fra sommerhusudlejningen med på årsopgørelsen, så skal de skønne, hvor store indtægter du har glemt at skrive på – og det kan blive dyrt og omhandle flere år tilbage. Beskatningsreglerne er temmelig gunstige, så betal hellere skatten og få ro i sjælen.

‘Side 2: Sand eller falsk om din skat II’

Tags

Anbefalede artikler