Sæt SP-ordningen fri

Året er snart gået, og det betyder, at lønsedlen skal kigges igennem for at få justeret pensionsindbetalingerne, så topskatten kan forsvinde.

PENSION

Åhh nej, var det første, jeg tænkte, da det kom frem, at nu ville SPordningen blive genindført. Endnu en ekstra udgift, som trækker penge ud af budgettet og især rammer dem, der i forvejen har en begrænset pensionsopsparing. Men så vendte regeringen i slutningen af oktober på en tallerken og valgte igen ikke at genindføre SP-ordningen. Dejligt. Det er godt for privatøkonomien, der i samklang med lettelsen af mellemskatten styrker borgernes økonomi næste år.

Sæt den fri
Men så begyndte jeg at tænke over og undersøge SP-ordningen lidt nøjere. Et kig i regnskabet for 2007 viser, at de samlede omkostninger ved at forvalte cirka 54 milliarder kroner for cirka 3 millioner danskere er sølle 100 millioner kroner om året. Det er en omkostningsprocent på 0,2!

Det er dermed den suverænt billigste kollektive pensionsordning i Danmark. Derfor kære politikere, giv den dog fri! Lad os få fri SP, og giv os fri adgang til at bruge denne fantastisk billige rateopsparing. Tænk, hvor ville det være dejligt, hvis vi frit kunne bestemme, hvor meget lønkontoret skulle trække over lønsedlen til SP, og vi så selv kunne investere pengene på Folkebørsen og få dem udbetalt over 10 år fra det tidspunkt, vi går på folkepension.

I det hele taget ville jeg ønske, at politikerne inde på Christiansborg løftede blikket og så lidt mere dynamisk på virkeligheden. De kunne til at begynde med frigive ordningen og lade den korrespondere med de tvungne arbejdsmarkedspensioner. Hvorfor ikke lade folk selv bestemme, om deres rateopsparingsdel skal indbetales til en dyr fagbestemt pensionskasse eller til den billige SP-ordning?

Fra 2001 til 2006 blev der udbetalt 4 milliarder kroner i erstatninger for kritisk sygdom.

Men det er ikke så nemt
Stillet over for denne logiske tanke begynder de praktiske problemer ved et sådant hypotetisk frihedsbrev til SPordningen at tårne sig op. SP er billig, fordi det netop er et masseproduceret, rigidt pensionssystem, der kører i helt faste rammer.

Hvis lønmodtagerne selv skal kunne skrue på procentsatsen, giver det ekstra administration hos arbejdsgiverne i første omgang, mens ekstraarbejdet hos Skat og ATP efter alt at dømme ikke vil blive større. Hvis der kom flere krav til individuel tilpasning og eventuelt tilvalg af forskellige forsikringselementer, som vi kender det fra ATP, så ville den blive knap så billig. Men så kunne man jo bare tage skridtet fuldt ud og lægge ordningen sammen med ATP, der er en billig og god opsparing.

Endnu billigere selv
Men når alt kommer til alt, så er en privattegnet rateopsparing i et pengeinstitut, hvor der stille og roligt investeres i aktier, langt den billigste pensionsordning, der kan klares med en årlig udgift på ganske få hundrede kroner i depotgebyrer og kurtager – med en køb og behold-strategi i danske værdipapirer. Nok er SPordningen billig, men det kan alligevel gøres meget mere fleksibelt og billigt af dig selv nede i dit pengeinstitut.

Tags

Anbefalede artikler