Sådan undgår du modregning i din folkepension

Hvis din indkomst er for høj, kan du blive modregnet i din folkepension. Her er nogle tips til at styre uden om fælderne og få den fulde folkepension.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

Alle danske statsborgere har ret til folkepension. Den består for de fleste af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er ens for alle, mens pensionstillægget er større for enlige.

Hverken grundbeløbet eller tillægget er helligt – har du indkomst ved siden af din folkepension, kan du blive modregnet i begge ydelser.

I 2017 må du tjene 316.200 kr. på at arbejde, inden dit grundbeløb bliver sat ned. Tjener du mere end 554.500 kr., frafalder retten til grundbeløb helt.

Udskyd hvis du tjener meget

Derfor er det første råd fra Anders Valdemar Juhl, uvildig pensionsrådgiver, da også at være opmærksom på din indkomst, når du har ret til folkepension.

”Fortsætter du med at arbejde, kan det give mening at udskyde udbetalingen, til du arbejder mindre eller helt stopper med at arbejde,” siger han.

Dels undgår du hel eller delvis modregning i din pension, men opnår også en fordel mere.

”Du får en venteprocent, så du opnår en højere udbetaling,” siger Anders Valdemar Juhl.

Udbetaling Danmark oplyser, at det som regel kan betale sig at udskyde folkepensionen, hvis du forventer at tjene mere end 400.000 kr. om året.

Sværere at undgå modregning i pensionstillæg

Det er sværere at vige uden om modregning i pensionstillægget. Tillægget er i modsætning til grundbeløbet afhængigt af en eventuel samlevers indkomst og stort set alle indkomsttyper tæller med i regnskabet.

Er du enlig, begynder modregningen allerede ved en samlet indkomst på mere end 69.800 kr., mens det for pensionister i parforhold starter ved 140.000 kr.

Spred udbetaling af arbejdsmarkedspensioner

”Uanset, om du har en ratepension, en livrente, aktieindkomst, ægtefællepension eller andet, tæller denne indkomst med i regnskabet,” siger Anders Valdemar Juhl.

Undtagelsen er en aldersopsparing – læs mere længere nede.

Anders Valdemar Juhl anbefaler at regulere i udbetalingen fra dine arbejdsmarkedspensioner.

”Har du f.eks. en ratepension, der typisk udbetales over 10 år, kan du forlænge udbetalingsperioden til 17 eller 18 år. Du får oven i købet et tillæg for det,” siger han.

Vent med at få udbetalt pensioner

Du kan også helt vente med at få dine arbejdsmarkedspensioner udbetalt.

”Du kan vente med at hæve din ratepension, til du f.eks. er 70. Den skal bare være udbetalt 25 år efter din efterlønsalder,” siger Anders Valdemar Juhl.

Overvej aldersopsparingen

Du kan også med fordel se mod aldersopsparingen som pensionsform som et supplement til – eller erstatning for – ratepension og livrente.

”Aldersopsparing har fået for lidt opmærksomhed,” siger Anders Valdemar Juhl.

”Den modregnes ikke i din folkepension, heller ikke i udbetalingsåret,” siger han.

Du er til gengæld ikke fradragsberettiget for dine indbetalinger til aldersopsparingen, så i opsparingsårene er den ”dyrere” at indbetale til, fordi dit rådighedsbeløb vil være større med indbetalinger til ratepension og livrente, der giver ret til skattefradrag i indbetalingsåret.

Du må indbetale 29.600 kr. på en aldersopsparing i år.

”Den er særligt aktuel for dem, der ikke betaler topskat. For dem, der gør, kan den være et fint supplement til ratepensionen,” siger Anders Valdemar Juhl.

Forbered dig før pensionsalderen

”Det er selvfølgelig ikke så aktuelt for en 25-årig at tænke i pensionsudbetalinger allerede nu, men det kan være en god idé at se på fordelingen af pensionsudbetaling 10-15 år før pensionsalderen,” siger Anders Valdemar Juhl.

Udbetaling Danmark anbefaler, at du kontakter en privat rådgiver for at få rådgivning, om det kan betale sig for dig.

Lav din egen pensionsopsparing

Hvis du dropper pensionsordninger og i stedet selv sparer op i frie midler, bliver du ikke modregnet, da du ikke har nogen udbetalinger.

Er de frie midler investeret, skal du dog betale aktieskat, når du realiserer din gevinst – og denne gevinst modregnes dit pensionstillæg. Desuden går du også glip af et par fordele ved pensionsordningerne - f.eks. den lave afkastskat på 15,3 pct. Til sammenligning beskattes aktieindkomst med 27 pct. for gevinster op til ca. 50.000 kr. og derefter med 42 pct. 

Tags

Anbefalede artikler