Sådan tjekker Skat dine tal

Årsopgørelsen er mere automatiseret end nogen sinde, men der er stadig risiko for fejl og snyd – og Skats systemer overvåger til stadighed dine tal.

PENSION

‘Side 1: Sådan tjekker Skat dine tal’

1: Hvorfor skal jeg ikke selv indberette tal?

SVAR: Erfaringen viser, at fortrykte årsopgørelser er mere rigtige end de tal og ændringer, som danskerne selv indberetter. Hovedparten af fejlene hos lønmodtagere skyldes nemlig, at de ofte retter forkert i de ellers rigtige indberetninger fra banker og andre.

Derfor tager Skat i årsopgørelsen udgangspunkt i de oplysninger, Skat får fra blandt andet arbejdsgivere, banker og realkreditselskaber – og derfor vil en række felter på Skats tast selv-side fremover blive låst, så du ikke selv kan ændre i dem.

Hvis du alligevel finder fejl i indberetningerne, skal du tale med indberetteren om det. I år er det kun jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og hædersgaver, der låses. Der arbejdes på at låse felterne for løn, fri bil, pension, dagpenge, personalegoder og indskud på kapitalpension, og det er planen, at det kan ske for indkomståret 2010.

2: Hvordan udvælger Skat årsopgørelser til kontrol?

SVAR: Det har været kendt i årtier, at Skat bruger bagatelgrænser i deres udsøgning af sager. Beløbsgrænserne betyder, at kun sager over et vist beløb udtages til kontrol. Bagatelgrænsernes størrelse er naturligvis en forretningshemmelighed.

På trods af beløbsgrænserne kan du stadig blive kontrolleret, når Skat undtagelsesvis laver en stikprøvekontrol uden beløbsgrænse. Der findes ikke lovregler for, hvor stor en fejl skal være, før din årsopgørelse bliver rettet, så teoretisk kan du blive stillet til regnskab for en fejl på en krone, men det er dog ikke sandsynligt.

Hvis fejlen først er fundet, arbejder Skat også med bagatelgrænser, når de skal vurdere, om du slipper med en løftet pegefinger eller skal betale restskat. Et bud er, at ændringen for en almindelig lønmodtager skal medføre en restskat på mindst 1.500-2.000 kroner, før ændringen gennemføres.

3. Hvor er Skat særligt på vagt?

SVAR: Skat vurderede i 2009, hvilke områder der typisk var fejlbehæftede, og de blev udvalgt til nærmere kontrol.

For almindelige lønmodtagere var særligt disse temaer interessante.

 

    • Differencer mellem årsopgørelse og indberetninger fra banker og arbejdsgivere.

 

  • Beskatning af aktier og investeringsbeviser.

 

  • Sommerhusudlejning.

 

  • Personalegoder.

 

  • Gulpladebiler. Hvad Skat fokuserer ekstra på i år, vides endnu ikke.

 

Se flere spørgsmål og svar

 

‘Side 2: Sådan tjekker Skat dine tal’

Tags

Anbefalede artikler