Sådan fordeles pligtig pension og ældrecheck til efterladte

Hvis du dør før dine nærmeste, får de udbetalt nogle penge for de betalingspligtige pensioner, ATP og LD. Ældrechecken går også i arv, ligesom der kan gives begravelseshjælp. Beløbene afhænger af, hvor gammel du er, når du dør, og af hvilke pensionsordninger du har indbetalt til gennem livet.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

De pensionsordninger, du er og har været forpligtet til at indbetale til, udbetales i en vis udstrækning til de efterladte, når du dør.

Folkepension og førtidspension er betalt via skattebilletten, og den udbetales kun til den, der nu engang er gået på pension. Dine nærmeste får derimod udbetalt penge fra ATP samt din eventuelle LD-opsparing, der er arbejdsmarkedspensioner, som du er eller har været tvunget til at indbetale til.

Desuden kan efterladte få begravelseshjælp, medmindre du efterlader en stor formue.

Alle pensionsudbetalinger til efterladte foregår automatisk, undtagen for ikke-registrerede samlevere, der selv skal kontakte pensionsadministratorerne.

Her er reglerne for forskellige typer af offentlige og andre pligtige pensioner

Folkepension: Folkepension og førtidspension udbetales overhovedet ikke til efterladte. Retten til disse ydelser frafalder så at sige sammen med din bortgang.
Ægtefælle, partner eller samlever får dog en såkaldt efterlevelsespension udbetalt i tre måneder efter din død, men registreres derefter som enlig.

ATP: 
Der er nogle lidt særlige regler for ATP Livslang Pension, som kun er livslang for dig selv. Hvis du dør inden pensionsalderen, får dine nærmeste udbetalt et engangsbeløb, som i 2017 ofte er 50.000 kr., som er skattepligtige.

Ægtefæller/registrerede partnere får automatisk pengene udbetalt. Samlevende skal helst registrere sig som samlevende hos ATP, men det er dog muligt at søge om engangsbeløbet efter et dødsfald. Børn under 21 får engangsbeløbet.
Beløbet falder med 10.000 kr. årligt fra dit 66. år, og hvis du dør, efter du er fyldt 70, udbetales der ikke noget ATP til dine efterladte.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond:
Hvis du var på arbejdsmarkedet mellem 1977 og 1979, har du også indbetalt til en LD-opsparing. En sådan overgår til boet, hvilket vil sige, at dine arvinger får et overskuddet udbetalt, når en eventuel gæld fra boet er gjort op.
Samlevere er kun omfattet af en LD-opsparing, hvis der er oprettet testamente.

Ældrecheck:
Der gælder samme regler som for din eventuelt LD-opsparing.

Begravelseshjælp:
Hvor meget, efterladte kan få udbetalt i begravelseshjælp, afhænger af om du efterlader dig en formue.
Hvis voksne over 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen højst 10.550 kr. (2016).

Kilder: borger.dk og forsikringogpension.dk

Tags

Anbefalede artikler