Så meget får du for en pensionsmillion i 2017

Hvis du snart trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet og har sparet en million op i en pensionsordning, kan du se frem til at have ca. 5000 skattepligtige kroner om måneden til at supplere folkepensionen. En pensionsmillion eller to sikrer langt fra et liv i luksus, mener Ældre Sagen.

  Foto: istockphoto.com  

PENSION

De fleste pensionister her til lands har sparet ganske mange penge op til livet efter arbejdslivet. 6 af 10 har indbetalt over 1 mio. kr., mens blot 1 af 25 har en lav eller slet ingen pensionsopsparing at forsøde tilværelsen med.

En million lyder dog måske af mere, end den reelt er, fordi hvis du er 64 i dag og går på pension lige om lidt som 65-årig, rækker en million til knap 5000 kr. om måneden – før skat. Det skriver ATP i et nyhedsbrev.

Folkepension, boligydelse og ældrechecken er mere værd end millionen

Dermed vil de offentlige pensioner stadig udgøre en større indtægtskilde end din opsparing.

Til gengæld vil du med en pension i den størrelsesorden være berettiget til det fulde pensionstillæg til folkepensionen samt både ældrecheck, boligydelse og andre supplerende ydelser.

Ifølge seniorkonsulent i Ældre Sagen, Claus Blendstrup, rækker 1 mio. kr. således ikke til et liv i sus og dus.

”Selv om 1 mio.kr. lyder af meget, er det tankevækkende, at det kun rækker til knap 5000 kr. om måneden resten af livet,” siger han til ATP.

”Derfor er det vigtigt, at incitamentet til at spare op i en pensionsordning bevares og ikke modvirkes af for stor modregning i de sociale ydelser.”

”En pensionsformue på 1 til 2 mio. kr. sikrer langt fra et liv i luksus,” siger Claus Blendstrup.

ATP’s tal er beregnet ud fra disse præmisser: 

  • Hele din pensionsformue udbetales som en livsvarig ydelse.
  • Da en livsvarig ydelse dels afhænger af den forventede levetid for en pensionskasses medlemmer og dels forrentningen af restformuen, er der i denne analyse benyttet Finanstilsynets levetidsforventninger og forsikring- og pensionsbranchens langsigtede forventninger til afkast på formuen samt fordelingen mellem aktier og obligationer.

Bemærk, at det kun er livrente, som udbetales gennem hele livet. Ratepension udbetales over en årrække, mens aldersopsparing (tidl. kapitalpension) udbetales som et engangsbeløb.

I fremtiden vil flere have mere

Overordnet set er Claus Blendstrup positiv over, at så mange danskere har en pæn pensionsopsparing, og den gennemsnitlige opsparing er da også på 2,2 mio. kr. for mænd og 1,7 mio. kr. for kvinder.

Dog glæder han sig endnu mere over udsigten til, at endnu flere danskere i fremtiden vil have noget at trække på ved siden af de offentlige pensioner.

”På nogle områder blev der indført arbejdsmarkedspensioner for 40–50 år siden, men for LO-området er pensionsordningerne unge endnu, så hver ny årgang af pensionister vil have større pensionsformue, når de går på pension,” siger han.

”Så vi kan se frem til flere pensionsmillionærer i fremtiden.”

Sådan så de 64-åriges pensionsopsparinger ud i 2013:

66.000 ud af 67.000 havde en opsparing, når ATP tælles med.

39.000 af dem havde sparet minimum 1 mio. kr. op – 65 pct. af mændene og 54 pct. af kvinderne.

Sammenhængen mellem uddannelsesbaggrund og pensionsformue var – og er - markant.
Kun hver tredje med grundskole som højeste uddannelse var pensionsmillionærer, mens det gjaldt
næsten 9 af 10 med en lang videregående uddannelse.

Mænd havde i gennemsnit opsparet 2,2 mio. kr., mens kvinderne havde sat 1,7 mio. kr. ind på pensionsbogen.

Pension afhænger primært af:

1-      hvor stor en andel af løn, der indbetales.

2-      hvor høj, lønnen er.

3-      hvor mange år, der indbetales.

4-      administration.

5-      forrentning.

Kilde: ATP

Tags

Anbefalede artikler