Så er 2020-aftalen i hus

Partierne bag 2020-aftalen er blevet færdige i Finansministeriet.

PENSION

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstres reformplan for de næste ni år er færdig.

Det sidste i rækken af møder i Finansministeriet sluttede fredag aften kl. 19, da finansminister Claus Hjort Frederiksen trådte frem foran pressen.

“Vi har nu en aftale om en tilbagetrækningsreform. Og med den reform har vi taget stort skridt for at sikre, at kassen stemmer, at velfærden er bevaret, og at aftalen har den rigtige sociale profil,” lød det fra finansministeren.

Aftalen betyder, at velfærdsforliget fra 2006 fremrykkes.

Efterlønsalderen bliver sat op fra 60 til 64 år – og udbetalingen fastsættes, så den følger dagpengesatsen i årene frem til pensionsalderen.

“Det er vigtigt at sige, at vi har aftalt en væsentlig ændring af efterlønnen, og derfor giver vi mulighed for at få udbetalt pengene skattefrit,” sagde Claus Hjort Frederiksen.

Dermed kan danskere, der i dag betaler til efterlønnen, vælge at fraskrive sig muligheden for at trække sig tidligt fra arbejdsmarkedet mod at få en skattefri gevinst at deres indbetalinger.

Folkepensionsalderen sættes op fra 65 til 67 år i 2015. Og endelig rummer reformen en seniorførtidspension for nedslidte.

Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgaard forklarede partiets indrømmelser i forhold til den efterløn, som partiet tidligere ikke ville pille ved:

“Jeg tror godt, danskerne ved, at vi ikke har villet genere nogen, men det her var altså nødvendigt,” lød det fra Pia Kjærsgaard.

Aftalen betyder, at velstanden (BNP) øges med 47 milliarder kroner i 2020, mens beskæftigelsen bliver øget med 65.000 personer.

Frem til 2020 bidrager forliget positivt med 18 milliarder kroner til de offentlige finanser.

Og på sigt forbedres den finanspolitiske holdbarhed med 10 milliarder kroner.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display