Ryd op og skab overblik

Det er på tide, at du får ryddet op i dine pensionsordninger og skabt overblik, så du er toptunet til de nye pensionsregler næste år.

PENSION


Har du ikke allerede gjort det, så er det på høje tid at få det gjort. Og her taler jeg ikke om julegaveindkøb, men om at få styr på dine pensionsopsparinger, få ryddet op, lagt sammen og optimeret. Første skridt er at få overblik. Inden du finder alle papirerne frem, skal du benytte dig af den simple adgang til overblik, som opnås via webtjenesten Pensionsinfo.dk. Log dig på via digital signatur eller netbank- id, og print en oversigt ud. Der er ganske få pensionsselskaber, der ikke er med.

De fire bunker

For langt de fleste falder pensionsopsparingen i fire afgrænsede bunker:

 

  1. Pensionsordning tilknyttet dit arbejde.

 

  1. Private ordninger i din bank/pensionsselskab.

 

  1. Firmapensioner fra tidligere arbejdsgivere.

 

 1. Offentlige pensioner, ATP, LD, SP og folkepension.


Du kan ikke gøre noget ved punkt 4 ud over at hæve din SP-ordning inden årsskiftet og i det mindste sætte pengene ind på en anden pensionsordning, hvis du ikke vil nedbringe gæld eller forbruge pengene. Punkt 3 er, hvor du skal sætte ind og få ryddet op, men der bevæger vi os også ind i en jungle. Hvis du har skiftet job et par gange, vil du ofte have nogle gamle, hvilende ordninger i andre pensionsselskaber end den, du aktuelt indbetaler på via din nuværende arbejdsgiver.

Hovedreglen er, at disse ordninger kan sammenlægges med din aktuelle firmapension indtil tre år efter jobskiftet. Men kontakt pensionsselskabet for at få mere information om eventuelle begrænsninger og båndlæggelser. Næste fase er at kigge på matchet mellem pensions- og forsikringselementerne i de hvilende ordninger i forhold til den aktive.

Vær især opmærksom på ikke at føre penge fra en sumudbetaling (kapitalpension) til en løbende udbetaling (livrente/ ratepension), da det kan give skattemæssige ulemper og ramme eventuelle offentlige ydelser. Det er klogt og fordelagtigt for overblikkets skyld at sammenlægge små ordninger.

Der er en hovedregel om, at hvis ordningen er på mindre end 46.000 kroner, kan den flyttes, uanset hvor lang tid det er siden, du skiftede job. Det koster dog altid et gebyr i størrelsesordenen 1.500 kroner at flytte plus eventuelt kursværn. Ordningen flyttes ved at kontakte selskabet med din aktive firmapension.

Tjek din firmapension

Du bør i løbet af de kommende måneder også få tjekket din aktive firmapension. Det gøres lettest ved at bestille et møde med en pensionsrådgiver gennem din arbejdsgiver.

Inden mødet skal du være opmærksom på disse elementer:

 

  • Fordeling på rateopsparing, kapitalpension og livrente.

 

  • Typer af forsikringer, tab af erhvervsevne, livsforsikring, sundhedsforsikring, børnepension med mere.

 

 • 100.000-kroners-grænsen Fordelingen skal passe til din indkomst.

Er du topskatteyder, skal du have mest muligt ind på rateopsparing. Derefter kapitalpension eller livrente afhængigt af dine øvrige pensionsopsparinger, størrelsen af din pensionsopsparing og den forventede indkomstsammensætning som pensionist.

Er du bundskatteyder, skal du dog først fylde kapitalpensionen op, derefter rateopsparingen. Søg individuel rådgivning. Tilpas forsi kringer ti l din alder Dine forsikringer skal dække dit aktuelle behov.

Er du gift og har børn under 18 år, bør du have en ret stor livsforsikring og forsikring mod tab af erhvervsevne, der kan sikre din families levestandard. Hvis du derimod er tæt på pensionering, bør du skrue ned for størrelsen af livsforsikringen og forsikringen mod tab af erhvervsevne og op for opsparingen. Ved at se på din lønseddel kan du se, hvor meget du indbetaler til pension. Kommer det beløb tæt på eller over 100.000 kroner i 2010, skal du have fat i din pensionsudbyder for at få planlagt fordelingen mellem rateopsparing, forsikringer, livrenter og eventuelt kapitalpension.

Tags

Anbefalede artikler